Skip to content

Studie- en Thesistips > 1. De start van je Thesis

Voorwoord Thesis

Thesistips Alle onderwerpen

Aan het begin van je Thesis is ruimte voor het voorwoord. Dit is een persoonlijke noot waarin je alle mensen bedankt die je hebben geholpen tijdens het schrijven van je Thesis. Normaal gesproken plaats je een voorwoord direct na de titelpagina. In het voorwoord leg je kort uit waar je Thesis over gaat en waarom je voor dit onderwerp hebt gekozen. Dit kan zijn omdat je al vanaf je jeugd affiniteit hebt met ballet, of omdat je cliënt wil weten welke aspecten de doelgroep belangrijk vindt als het om verzorgingsproducten gaat. Vervolgens vertel je hoe je het werken aan je Thesis hebt ervaren. Wat ging er goed en wat kon beter?

Een voorwoord past op een A4-tje en bestaat uit maximaal een handvol paragrafen. Net als je hele Thesis moet ook je voorwoord zakelijk geschreven zijn. Het voorwoord biedt wel ruimte voor persoonlijke ervaringen. In je voorwoord (alleen hier!) mag je ook de ik- en wij-vormen gebruiken. Soms moet je aan het einde van je Thesis een nawoord schrijven.

De volgende punten zijn belangrijk bij het schrijven van je voorwoord:

Je begint meestal met een korte introductie over jezelf en het onderwerp;

Je bedankt alle personen die iets voor jouw Thesis hebben betekend. Deze bedank je op volgorde van de bijdrage die ze hebben geleverd, dus denk hierbij aan begeleiders (vanuit school en het bedrijf), respondenten, vrienden en familie. Schrijf de voor- en achternamen voluit;

Je sluit je voorwoord altijd af met je volledige naam, plaats en datum (dit is meestal de datum waarop je je Thesis hebt afgerond en inlevert);

Je houdt het voorwoord kort, persoonlijk maar toch professioneel geschreven.

Voorbeeld van een voorwoord

Hieronder geef ik je een voorbeeld van een voorwoord uit een master Thesis klinische psychologie:

Voor je ligt mijn masterthese ter afronding van mijn vierjarige studie klinische psychologie aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Het afstuderen is een leerzaam proces geweest waarbij ik kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens mijn studie heb kunnen toepassen in mijn Thesis. Tevens heb ik nieuwe vaardigheden ontwikkeld. Het schrijven van mijn Thesis en daarmee de afronding van mijn studie was niet mogelijk geweest zonder de steun van vrienden, familie en docenten. Allereerst wil ik dan ook mijn begeleidster Samantha Bouwmeester bedanken voor haar begeleiding en feedback die zij mij altijd met veel enthousiasme en deskundigheid gaf. Haar motivatie werkte voor mij aanstekelijk en tevens haar prettige manier van begeleiden heeft mij goed geholpen bij het gehele proces van het schrijven van mijn Thesis. Daarnaast wil ik ook graag de medewerkers van het EBL (Erasmus Behavioral Lab) bedanken voor hun steun tijdens het programmeren van mijn experiment. Ook wil ik mijn dank uitbrengen naar het bedrijf waar ik mijn afstudeerthesis mocht schrijven. In het bijzonder wil ik mijn stagebegeleidster, Erwin de Jong bedanken voor zijn enthousiasme, professionaliteit, kritische kijk en motiverende feedback op de juiste momenten. Tenslotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun tijdens alle fases van mijn studie.

Ik wens je veel plezier met het lezen van deze Thesis!

Remko de Winter

Rotterdam, 29 augustus 2022

Een tweede voorbeeld is een Preface (voorwoord) uit een Engelstalige MSc. in Business Administration:

Sinds mijn kindertijd ben ik geïntrigeerd door boekhouding en economie. Geïnspireerd door mijn grootvader die accountant is geweest bij de gemeente Rotterdam en mijn vader die docent bedrijfseconomie is geweest. Na de middelbare school ben ik begonnen met een Bachelor Bedrijfskunde aan de Hogeschool voor Economische Studies (HES) in Rotterdam. In 2012 heb ik mijn bachelordiploma behaald, waarna ik ben gaan werken in de financiële sector. Hier heb ik verschillende certificeringen behaald waarmee ik klanten volledig financieel advies kan geven. Tijdens deze periode besefte ik echter dat als ik professioneel wilde groeien, ik mijn masterdiploma nodig had. Dit is de reden dat ik bij TIAS ben gaan studeren. Ik heb mij gespecialiseerd in beleggen en ben aangesloten bij het investeringsfonds TIAS. Tijdens mijn specialisatie raakte ik geïntrigeerd door bedrijven actief in de hightech sector waar kennis en software belangrijk blijken te zijn. Ik ontdekte extreem hoge markt-boekverhoudingen van bedrijven in deze sector en wilde dit fenomeen onderzoeken. Daarom heb ik besloten dit onderwerp te kiezen voor mijn proefschrift.

Dit onderzoek wijkt enigszins af van het onderzoeksvoorstel. Aanvankelijk wilden we zes verschillende meetmethoden gebruiken om de waarde van de IC van een bedrijf te bepalen. Toen we echter de gegevens over salarissen en lonen van werknemers downloadden, bleek minder dan 10 procent van de gegevens van onze steekproef beschikbaar te zijn. Als gevolg hiervan was het niet mogelijk om de meetmethode van het toegevoegde waarde intellectueel kapitaal (VAIC) in dit onderzoek toe te passen. Bovendien hebben we enkele opzoekcodes gewijzigd omdat we na diepgaander onderzoek meer toepasselijke gegevens in de database ontdekten dan uit onze eerste zoekopdracht naar voren kwam.

Ik ben erg dankbaar voor de steun die ik tijdens dit onderzoek van veel mensen heb gekregen. Er zijn echter een paar mensen die ik specifiek wil noemen. In het bijzonder Barry Harrison, die tijdens dit onderzoek mijn supervisor is geweest. Ik wil Barry bedanken voor zijn steun, enthousiasme, motivatie en kritische feedback. Het was een groot genoegen om samen te werken. Ook wil ik mijn vriend Marcel bedanken voor zijn voortdurende steun en zijn kritische vragen gedurende deze periode. Daarnaast wil ik mijn vader bedanken voor het proeflezen van mijn proefschrift.

Groeneveld
Amsterdam, 4 maart 2022

Wil jij graag hulp bij het schrijven van je voorwoord of een ander onderdeel van je Thesis?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader
Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?