Skip to content

Studie- en Thesistips > 1. De start van je Thesis

Onderzoeksvraag: de basis van je Thesis

Thesistips Alle onderwerpen

Succesvol afstuderen met de juiste onderzoeksvraag en daarmee de juiste start.

Een onderzoeksvraag formuleren? Met de juiste onderzoeksvraag wordt afstuderen een stuk makkelijker. Hoe formuleer je de beste onderzoeksvraag en deelvragen voor je Thesis of afstudeeronderzoek (bijvoorbeeld beroepsproduct of portfolio)? Topscriptie legt het je uit in dit artikel (met handige voorbeelden!) en geeft je een handige checklist.

Onderzoeksvraag: de basis van je proefschrift

Als je afstudeert, krijg je als student vaak de opdracht om een onderzoeksproject uit te voeren. Dit onderzoek werk je uit tot een Thesis. Hoe schrijf je een goede Thesis en studeer je succesvol af? De allerbeste tip die we je kunnen geven: besteed voldoende aandacht aan het formuleren van je onderzoeksvraag! Jouw onderzoeksvraag staat centraal in je Thesis. Het doel van je onderzoek is: het oplossen van die onderzoeksvraag. Je afstuderen is dus afhankelijk van het formuleren van de juiste onderzoeksvraag.

TopTip!

Stel voorafgaand (!) aan je onderzoek voldoende vragen aan je begeleider en/of opdrachtgever. Wat is je doel en welk probleem ga je met je onderzoek oplossen? Zijn er eisen of richtlijnen voor je onderzoek en Thesis? Zijn er nog andere wensen en verwachtingen in het kader van je afstuderen? Je kunt hier nu vanaf het begin rekening mee houden en ervoor zorgen dat jouw onderzoek hier goed op aansluit. Zo creëer je een hogere tevredenheid. En een beter resultaat!

Onderzoeksvraag: de basis van je thesis

Hoe baken ik mijn onderzoeksvraag af?

Wat ga je precies onderzoeken? Kies voor een specifiek onderwerp. Goed afbakenen is de sleutel tot een sterke onderzoeksvraag! Kies een onderwerp en neem daar vervolgens een deelonderwerp van. Nog verder specificeren kan door af te bakenen op plaats, tijd, perspectief of doelgroep. Een te brede onderzoeksvraag resulteert in een verhaal dat te algemeen is. Niet interessant genoeg! Een specifiekere onderzoeksvraag betekent dat je véél meer de diepte in kunt. Specificeren is dus goed. Maar: met mate. Als je onderzoeksvraag te smal is levert je onderzoek namelijk te weinig nieuwe inzichten op. Je resultaten zijn dan niet relevant genoeg. Jouw uitdaging: dat gouden evenwicht vinden.

Je onderzoeksvraag is te breed

Wanneer is je onderzoeksvraag te breed? We geven je even een sterk vereenvoudigd voorbeeld. Veel te breed is bijvoorbeeld: Wat zijn de oorzaken van pestgedrag in België? Veel succes met deze joekel van een onderzoeksvraag! Je moet nu het pestgedrag in heel België onderzoeken, onder mensen uit elke leeftijdscategorie, door de jaren heen! Dit is niet mogelijk binnen een korte periode. Ook kun je geen bondig en helder antwoord geven op deze onderzoeksvraag. Je zult je onderzoek (veel) verder moeten afbakenen en in elk geval specificeren op tijd, plaats en doelgroep.

Je onderzoeksvraag is te smal

Wanneer is je onderzoeksvraag te smal? Als je te ver doorgaat met specificeren. We nemen weer een vereenvoudigd voorbeeld van een onderzoeksvraag. Veel te smal is bijvoorbeeld deze onderzoeksvraag:

Wat is de voornaamste reden dat Annabel uit groep 4 van basisschool De Vlinder gepest wordt door Youp uit groep 4 van dezelfde basisschool?

Het antwoord op deze extreem smalle onderzoeksvraag gaat zeer beperkte resultaten opleveren, die relevant zijn voor slechts een paar individuen. Je onderzoek levert weinig bruikbare resultaten op. Je hebt (veel) te ver gespecificeerd.

TopTip!

Hoe kom je tot een optimale afbakening en een goede onderzoeksvraag? Maak gebruik van ons handige stappenplan voor het afbakenen van je onderzoeksvraag!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

De juiste onderzoeksvraag opgesteld?

Is het gelukt om een onderzoeksvraag op te stellen? Vergeet niet om de checklist hieronder af te vinken!

Vind je het lastig en wil je persoonlijk begeleid worden door een ervaren Thesisbegeleider van Topscriptie? Dat kan! Wij zitten voor je klaar!

Hoe formuleer ik een goede onderzoeksvraag voor mijn Thesis?

Heb je jouw onderzoeksvraag geformuleerd? Dubbelcheck of deze goed in elkaar zit. Maak gebruik van onze slimme checklist met 7 tips inclusief voorbeelden van onderzoeksvragen!

 

Tip 1: Eén vraag, met een vraagteken

Je onderzoeksvraag moet daadwerkelijk een vraag zijn en dus worden afgesloten met een vraagteken. Het moet één vraag zijn, over één thema. Voorbeeld onderzoeksvragen:

Goed: Hoe kan een effectief pestprotocol worden opgesteld voor basisschool De Vlinder?

Fout: Waarom pesten kinderen elkaar en wat kan men binnen basisschool De Vlinder doen om pestgedrag te bestrijden? (twee vragen)

Tip 2: Open vraag

Je onderzoeksvraag is een open vraag, die niet simpelweg met ‘ja’ of ‘nee’ te beantwoorden is. De centrale onderzoeksvraag moet voldoende inhoud hebben om te kunnen worden onderverdeeld in deelvragen. Wel moet de centrale onderzoeksvraag kort en bondig beantwoord kunnen worden.

Goed: Hoe kan een effectief pestprotocol worden opgesteld voor basisschool De Vlinder?

Fout: Is er sprake van pestgedrag op basisschool De Vlinder? (de vraag is te gesloten)

Tip 3: Helder & afgebakend

Je onderzoeksvraag moet volkomen helder zijn. Gebruikte begrippen moeten ondubbelzinnig zijn en duidelijk gedefinieerd worden in je onderzoek. Je onderzoek moet afgebakend en specifiek genoeg zijn.

Goed: Hoe kan een effectief pestprotocol worden opgesteld voor basisschool De Vlinder?

Fout: Hoe kan men ervoor zorgen dat de meeste kinderen op basisschool De Vlinder goed in hun vel zitten? (te breed, begrip niet helder en specifiek genoeg)

Tip 4: Objectief & meetbaar

Het antwoord op je onderzoeksvraag is objectief en meetbaar. Er wordt gevraagd naar feiten en niet naar bijvoorbeeld een (subjectieve) mening, een advies of beleid. Je onderzoeksvraag begint niet met ‘waarom’.

Goed: Hoe kan een effectief pestprotocol worden opgesteld voor basisschool De Vlinder?

Fout: Waarom zitten sommige kinderen op basisschool De Vlinder niet goed in hun vel? (waarom-vraag, niet voldoende objectief en meetbaar)

Tip 5. Haalbaar

De onderzoeksvraag van je Thesis moet natuurlijk vooral haalbaar zijn, zodat je deze na afloop van je onderzoek ook echt (deels) kunt beantwoorden. Anders gaat afstuderen heel lastig worden! Check dit van tevoren. Is je onderzoek uitvoerbaar? Zijn er genoeg informatie, middelen en respondenten beschikbaar, om een antwoord te kunnen formuleren? Is er voldoende tijd?

Goed: Hoe kan een effectief pestprotocol worden opgesteld voor basisschool De Vlinder?

Fout: Wat is de voornaamste reden dat kinderen in Nederland worden gepest? (niet haalbaar binnen een korte periode)

Tip 6: Sluit aan op de doelstelling

Het beantwoorden van je onderzoeksvraag moet leiden tot het behalen van je onderzoeksdoelstelling, of het oplossen van het probleem uit je probleemstelling.

Stel: de opdrachtgever (basisschool De Vlinder) heeft je gevraagd een pestprotocol op te stellen. In een pestprotocol staan afspraken die worden gemaakt om pesten te voorkomen en te bestrijden.

Goed: Hoe kan een effectief pestprotocol worden opgesteld voor basisschool De Vlinder?

Fout: Op welke manier(en) kan pestgedrag binnen basisschool De Vlinder worden bestreden? (de onderzoeksdoelstelling wordt hiermee slechts deels behaald)

Tip 7: Voldoet aan alle eisen

Ten slotte: als je deze onderzoeksvraag hebt beantwoord, heb je dan voldaan aan alle wensen en eisen van je begeleider, opleiding en/of opdrachtgever?

Hoe stel je goede deelvragen op?

Je onderzoeksvraag staat als een huis. Goed! Maar nu… moet je deze gaan beantwoorden. Geen paniek! Het beantwoorden van je onderzoeksvraag doe je gewoon stap voor stap, in behapbare brokjes. Splits je onderzoeksvraag op in deelvragen. Dit geeft meteen structuur aan je onderzoek en je Thesis. Hoe ziet dat er ongeveer uit?

De onderzoeksvraag uit het voorbeeld was:

Hoe kan een effectief pestprotocol worden opgesteld voor basisschool De Vlinder?

Deze onderzoeksvraag kun je opsplitsen in bijvoorbeeld de volgende deelvragen:

Hoe kan een pestprotocol eruitzien?
Wat is pesten en hoe kan pestgedrag zich uiten?
Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van pestgedrag?
Wat zijn effectieve methoden om pesten op de basisschool te voorkomen?
Wat zijn effectieve methoden om pesten op de basisschool te bestrijden?
Hoe kunnen de leerlingen van De Vlinder worden betrokken bij het opstellen van een pestprotocol?
Hoe kunnen ouders worden betrokken bij het opstellen van een pestprotocol?

Hulp nodig? Wij helpen je met jouw onderzoeksvraag!

Vind je het lastig? Dat is het ook. Ons voorbeeld is helder maar natuurlijk zeer eenvoudig; een onderzoeksvraag zit in veel gevallen complexer in elkaar. Niet voor niets schakelen veel studenten de hulp in van Topscriptie; omdat het nodig is én omdat het zo lekker oplucht! Onze ervaren (wetenschappelijk geschoolde) Thesisbegeleiders helpen je graag bij het opstellen van de juiste onderzoeksvraag en deelvragen. Ook als je andere vragen of hulp nodig hebt, kun je bij ons voor Thesisbegeleiding terecht. Zijn er obstakels waardoor het allemaal minder goed lukt? Wij kunnen je op (bijna) elk vlak helpen met je studie. Bel of mail ons gerust!

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?