Skip to content

Studie- en Thesistips > Studietips algemeen

Stageverslag schrijven

Thesistips Alle onderwerpen

Veel studenten ervaren een stage als een leerzame en leuke tijd. School vereist vaak dat je een stageverslag Thesis om aan te tonen wat je hebt geleerd. Maar hoe schrijf je een goed stageverslag? In deze blog geven we je tips voor het schrijven van je stageverslag. Moet je een reflectieverslag schrijven? Lees dan hier onze tips en voorbeelden van een reflectieverslag.

Samenvatting stageverslag

Meestal begin je je stageverslag met een samenvatting. Een samenvatting is een korte, bondige weergave van de belangrijkste bevindingen en conclusies die je tijdens je stage hebt opgedaan. Hieronder staan enkele stappen die je kunt volgen om een samenvatting voor je stageverslag te schrijven:
  1. Maak een lijst van de belangrijkste punten die je in je stageverslag hebt behandeld. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn: uw taken en verantwoordelijkheden/activiteiten, de problemen waarmee je te maken kreeg, de oplossingen die je hebt geïmplementeerd, de vaardigheden die je hebt verworven en de conclusies die je hebt getrokken.
  2. Kies de belangrijkste punten uit je lijst. Dit zijn de punten die het meest van toepassing zijn op de stage die je hebt gedaan en die het beste weergeven wat je hebt geleerd. Geef ook aan wat het doel van je stage was.
  3. Schrijf een korte, bondige zin voor elk van de geselecteerde punten. Probeer zo specifiek en concreet mogelijk te zijn.
  4. Combineer de zinnen tot een samenhangend geheel. Dit kan bijvoorbeeld een paragraaf zijn of een aantal zinnen die samen een samenvatting vormen. Vergeet niet om ook je stagebedrijf kort voor te stellen (naam, soort bedrijf).
  5. Zorg ervoor dat de samenvatting niet langer is dan (ongeveer) een halve tot 1 A4-pagina, en dat deze de belangrijkste punten uit je stageverslag weergeeft.
Voorbeeld van een korte samenvatting: Tijdens mijn stage bij een marketingbureau heb ik meegewerkt aan diverse projecten waaronder social media campagnes en klanttevredenheidsonderzoek. Hierdoor heb ik geleerd effectief campagnes op te zetten en te analyseren. Bovendien heb ik ervaring opgedaan met het werken in teamverband en heb ik mijn communicatieve vaardigheden verbeterd. Kortom, ik heb veel geleerd tijdens mijn stage en deze ervaringen kan ik toepassen in mijn verdere carrière.
Stageverslag schrijven

Voorwoord stageverslag

Een voorwoord is een inleidende tekst waarin je de context van je stage beschrijft, het doel van je stageverslag uitlegt en eventueel dankbetuigingen geeft. Hieronder staan enkele stappen die je kunt volgen om een voorwoord voor je stageverslag te schrijven:

  1. Begin met een korte inleiding waarin je de context van je stage beschrijft. Hierin kun je bijvoorbeeld aangeven waar je stage hebt gelopen, hoe lang de stage duurde, en waarom je deze stage hebt gekozen.
  2. Leg uit waarom je het stageverslag hebt geschreven en wat de bedoeling ervan is. Hier kun je bijvoorbeeld aangeven dat je het stageverslag hebt geschreven om de geleerde vaardigheden en ervaringen te delen, of dat je het stageverslag als een reflectie op je stage beschouwt.
  3. Bedank eventueel de mensen die je geholpen hebben tijdens je stage, zoals je stagebegeleider, collega, of andere personen die je ondersteund hebben.
  4. Geef aanbevelingen voor verdere lezing of suggesties voor verbeteringen in het geval van een volgende stage.
  5. Sluit bij voorkeur af met een aansprekende zin die de lezer aanzet om verder te lezen.

Voorbeeld voorwoord:

In dit voorwoord wil ik graag mijn dank uitspreken voor alle mensen die mij geholpen hebben tijdens mijn stage bij Topscriptie. Mijn stagebegeleider, collega en andere medewerkers hebben mij de kans gegeven om veel te leren over de praktijk en te groeien als professional. Dit stageverslag is bedoeld als een weergave van mijn ervaringen en de vaardigheden die ik heb opgedaan tijdens deze stage. Hierin beschrijf ik mijn taken en verantwoordelijkheden, de uitdagingen waarmee ik te maken kreeg en de lessen die ik heb geleerd. Ook stel ik aanbevelingen voor verdere verbeteringen aan het eind van het verslag. Ik hoop dat u mijn stageverslag met veel plezier leest.

Mirjam de Winter, januari 2023

Evaluatie stageverslag

Het is gebruikelijk om in je stageverslag ook een evaluatie te schrijven. Check de eisen van jouw opleiding goed (soms wordt dit ook wel een leerverslag genoemd)! Om je op weg te helpen geven we je een checklist met 10 vragen die je kunt beantwoorden in je evaluatie van je stageverslag:

1. Wat waren de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden die je tijdens je stage hebt uitgevoerd?

2. Welke vaardigheden heb je tijdens je stage opgedaan?

3. Welke problemen heb je tijdens je stage tegen gekomen en hoe heb je deze opgelost?

4. Hoe heeft de praktijk je geholpen bij het begrijpen van de theorie die je geleerd hebt?

5. Wat waren je grootste successen tijdens je stage?

6. Wat waren de grootste uitdagingen waar je tegen aan liep tijdens je stage?

7. Wat zijn de lessen die je hebt geleerd tijdens je stage?

8. Hoe zou je deze ervaringen toepassen in je toekomstige carrière?

9. Wat zijn de verbeteringen die je zou willen aanbrengen in het geval van een volgende stage?

10. Wat waren de grootste verrassingen of onverwachte uitdagingen tijdens de stage?

Houd er rekening mee dat de vragen die je beantwoordt in je evaluatie afhankelijk zijn van de stage die je hebt gelopen. Je kunt de vragen aanpassen aan de specifieke stage die je hebt gelopen en de focus van je verslag.

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij je stageverslag? Of wil jij je stageverslag graag laten nakijken door één van onze experts? Neem contact met ons op!

 

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader
Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?