Skip to content

Studie- en Thesistips > Studietips algemeen

Hoe maak je een goed reflectieverslag?

Thesistips Alle onderwerpen

Bijna iedereen moet tijdens zijn of haar (praktijk)training een reflectieverslag maken. In een reflectieverslag kijk je terug op een situatie of gebeurtenis met als doel er iets van te leren. Als je het gevoel hebt dat het schrijven van een reflectieverslag echt een ‘must’ voor je is, dan ben je zeker niet de enige. Maar als je je aan een duidelijke structuur houdt, valt het eigenlijk wel mee en is het nog leerzaam ook!

Opbouw reflectierapport

Een reflectieverslag begint meestal met een korte inleiding, gevolgd door de kern (waarin je de situaties beschrijft en analyseert, vaak met behulp van de STARR-methode) en eindigt met de conclusies. In de inleiding beschrijf je meestal kort wat je precies gaat bespreken in je reflectieverslag, het onderwerp, het doel en eventuele overige informatie. In de hoofdtekst van uw rapport beschrijft u de verschillende situaties waarover u nadenkt. Meestal omschrijf je minimaal 3 situaties, om aan te tonen dat je over verschillende competenties beschikt (of beschikt over leerdoelen).

Hoe pas ik de STARR-methode toe in mijn reflectieverslag?

De meest gebruikte structuur bij het schrijven van een reflectieverslag is de zogenaamde STARR-methode. Deze werkwijze vindt zijn oorsprong in het HR-vakgebied en is daardoor zeer taakgericht en weinig emotioneel van aard. Dit taakgerichte karakter maakt de methode zeer praktisch. Hieronder leggen wij alle stappen van de STARR-methode voor u uit en geven u concrete voorbeelden. Als u deze stappen volgt en toepast op uw context, is uw reflectieverslag in een mum van tijd klaar!

Hoe maak je een goed reflectieverslag?

STARR-methode met voorbeelden

Stap 1: de Situatie

Voor een goed reflectieverslag is dit misschien wel de belangrijkste stap: het beschrijven van een situatie. Je moet hier de situatie zo concreet mogelijk maken. Dus een situatie is niet ‘mijn afstudeerproject’, maar bijvoorbeeld wel ‘de eindpresentatie van mijn afstudeerproject’.

Het gaat hier om de beschrijving van een concrete gebeurtenis. Een concrete gebeurtenis kun je afbakenen op tijd en locatie, bijvoorbeeld ‘de vergadering op het hoofdkantoor op 3 oktober’. Tijdens deze concrete gebeurtenis ging er iets heel goed of juist helemaal niet, liet je heel duidelijk een bepaalde competentie zien of juist helemaal niet, of de gebeurtenis was voor jou om een andere reden heel belangrijk. Denk dus goed na over welke gebeurtenis je kiest om op te reflecteren!

Bij de beschrijving van de situatie moet je in ieder geval antwoord geven op de volgende vragen:

Wat was de gebeurtenis?

Waar en wanneer was de gebeurtenis?

Wie waren erbij betrokken?

Wat gebeurde er precies?

Bij het beantwoorden van deze vragen is het belangrijk om zoveel mogelijk aandacht te besteden aan details. Het is essentieel dat de lezer van jouw reflectieverslag zich de situatie gemakkelijk kan voorstellen.

Topscriptie B.V.
4.8
Gebaseerd op 91 beoordelingen
powered by Google
Jovanka MartisJovanka Martis
16:33 28 Nov 22
Maarten was extremely helpful in the short period of time I had to hand in my thesis. The communication was great and I would recommend the services of Topscriptie to anyone who needs the extra help to ensure their chances of graduating!
Robbert BelleRobbert Belle
20:22 01 Sep 22
Very good assistance in case you the extra mile. Professional support, academic level, value for money. Don't hesitate
flower.v.9 vbflower.v.9 vb
19:59 10 Feb 22
I am super satisfied with the service. Judy is an amazing tutor 🙂
Tom GehlenTom Gehlen
08:31 11 Jan 22
They were really fast and professional in their way of working and explaining. I struggled with my analysis but my questions were picked up fast and explanations were clear! I can only recommend, especially if you are on a tight deadline
Seb astianSeb astian
12:14 25 May 20
I improved my writing skills tremendously throughout the coaching and also received an amazing grade at the end! I strongly recommend Topscriptie!
js_loader

Stap 2: de Taak

Wanneer je de situatie helder hebt omschreven, ga je in de volgende stap jouw taak of rol in die situatie omschrijven. Belangrijk daarbij is ook dat je aangeeft welk doel je bij die taak had. Met andere woorden, waarom had of deed jij die taak? Bij de beschrijving van de taak moet je in ieder geval een antwoord geven op de volgende vragen: Wat was jouw rol?

Wat was de rol van anderen?

Wat werd er van je verwacht en door wie?

Wat verwachtte je van jezelf?

Wat was het einddoel?

Stap 3: de Actie

Van de taak is het een kleine stap naar de actie: wat heb je concreet gedaan? Hier gaat het dus om een beschrijving van je gedrag. Omschrijf je gedrag zoals in een film of een verhaal in een boek, zodat de lezer zich gemakkelijk je gedrag kan voorstellen. Hoe gedetailleerder, hoe beter! Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt doen. Zo kun je bijvoorbeeld alle acties en reacties registreren op een tijdlijn (bijvoorbeeld: ‘9.00 u start teamvergadering, 9.30 u presentatie van mijn afstudeerproject, 9.45 u vragen op mijn presentatie door teamleden, etc.’). Je kunt deze stap ook opschrijven in de vorm van een dialoog (bijvoorbeeld: ‘Teamleider: waarom heb je alleen A-klanten meegenomen in je onderzoek?, Ik: ik heb het onderzoek afgebakend op de groep waar het grootste deel van jullie omzet vandaan komt, Teamleider: gaan we daardoor geen kansen missen?, etc.’). Zorg ervoor dat deze gedragsbeschrijving in ieder geval antwoord geeft op de volgende vragen:

Wat was het dat je deed?

Wat was het dat je zei?

Hoe werd daarop gereageerd door anderen?

Wat deed of zei jij vervolgens?

Stap 4: het Resultaat

In stap 3, waar je jouw gedrag omschrijft als een film of een verhaal in een boek, laat je in deze stap het einde van die film of dat boek zien. En waar het bij de voorgaande stappen goed is om veel detail toe te voegen, kan je het in deze stap kort en bondig houden. Zorg ervoor dat je beschrijving van het resultaat antwoord geeft op de volgende vragen:

Hoe is de situatie afgelopen?

Wat heeft jouw gedrag opgeleverd?

Wat is nu de stand van zaken?

Stap 5: de Reflectie

De laatste stap van de STARR-methode is de daadwerkelijke reflectie. In deze stap maak je duidelijk hoe jij op de situatie terugkijkt en vooral wat je ervan hebt geleerd. Vooral dat leereffect is belangrijk (dat is uiteindelijk waarom je de reflectie doet!), dus zorg ervoor dat dit goed naar voren komt in je verslag. Je zal hier dus echt wat meer de diepte in moeten gaan dan enkel schrijven: ‘Dat zal ik de volgende keer anders doen’.

Voorbeeld: Ik heb geleerd dat ik in een presentatie altijd moet beginnen bij het vertrekpunt van het project. Wanneer je begint met het delen van de eindresultaten, voelen de mensen die minder bekend zijn met het project zich wellicht overweldigd door de hoeveelheid informatie. Hierdoor ontstonden er tijdens mijn presentatie veel vragen, die ik eigenlijk had kunnen voorkomen als ik iedereen in het begin beter had meegenomen in het waarom achter mijn project. Misschien had ik dit kunnen bereiken door aan het begin een korte animatiefilm over mijn project te tonen. Voor een volgende presentatie ga ik een korte animatie maken die duidelijk uitlegt wat mijn project inhoudt en waarom het belangrijk is voor de organisatie. Ik ga Sophie vragen om me te helpen, aangezien zij al ervaring heeft met het maken van korte animaties over projecten.

In deze reflectiefase geef je in ieder geval antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe kijk je terug op jouw gedrag?
  • Wat ging goed? Wat kon beter?
  • Ben je tevreden met het resultaat?
  • Zijn anderen tevreden met het resultaat?
  • Wat zou je een volgende keer anders doen? Wat heb je daarvoor nodig?

Als het goed is heb je jouw reflectieverslag nu af! Wil jij jouw reflectieverslag laten nakijken (of je stageverslag)? Of wil je graag wat hulp (dit kan ook bij de andere manieren van reflecteren zoals het model van Korthagen of de ABCD reflectiemethode)? Wij van Topscriptie helpen je graag!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Stageverslag

Alles over

Studietips algemeen

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?