Skip to content

Studie- en Thesistips > 3. Onderzoeksmethoden Thesis

Thematische analyse uitvoeren

Thesistips Alle onderwerpen

Bij een thematische analyse analyseer je top-down. Je analyseert niet op basis van de data, maar op basis van de eerder opgestelde theorie. Het coderen is daarom gebaseerd op de theorie die eerder in het theoretische raamwerk is besproken.

Wat is een thema?

Een thema is een ‘patroon antwoord of betekenis‚Äô (zie Braun en Clarke, 2021) die u uit uw verzamelde gegevens haalt. Het is een overkoepelend thema in relatie tot je onderzoeksvraag. Het thema moet dus echt belangrijk zijn en passen bij je onderzoeksvraag. Het gaat niet altijd om hoe vaak dit in de tranthesis¬†wordt vermeld.

Omdat het kwalitatief onderzoek betreft, zijn de thema soms lastig vast te stellen. Soms komen thema’s voort uit je onderzoeksvragen of hypothesen.

Voorbeeld Onderzoeksvragen voor een thematische analyse

We geven je een paar voorbeeld onderzoeksvragen die j bij een thematische analyse:

Wat zijn de belangrijkste thema’s die naar voren komen uit een verzameling van interviews met klanten over hun ervaringen met een bepaald product of dienst?

Welke thema’s zijn terug te vinden in een verzameling van krantenartikelen over een bepaald onderwerp?

Wat zijn de meest voorkomende thema’s in een verzameling van online recensies over een bepaald bedrijf of product?

Welke thema’s zijn het meest relevant in een verzameling van focusgroep discussies over een bepaald onderwerp?

Welke thema‚Äôs komen naar voren in een verzameling van verhalen en ervaringen van pati√ęnten in een medische setting?

Welke thema’s zijn relevant in een verzameling van gesprekken met werknemers over hun ervaringen binnen een organisatie?

Inductieve of deductieve benadering?

Inductieve en deductieve benaderingen zijn twee verschillende methoden voor het identificeren van thema’s tijdens een thematische analyse.

Bij de inductieve benadering begin je met de verzameling van gegevens, zoals interviews of teksten, en zoek je daarna naar een patroon in de gegevens. Dit patroon gebruik je vervolgens om thema’s te identificeren. Dit wordt vaak gedaan door middel van herhalingen en vergelijkingen in de data, waardoor een categorie of thema ontstaat. Dit is vooral handig wanneer je vooraf geen specifieke verwachtingen of hypotheses hebt opgesteld.

Bij de deductieve benadering daarentegen, begin je met een hypothese of vooraf opgestelde categorie√ęn, die als uitgangspunt dienen voor het identificeren van thema‚Äôs in je verzamelde gegevens. Dit gebeurt door te kijken naar de verzamelde data en deze te plaatsen in de vooraf opgestelde categorie√ęn. De deductieve benadering is vooral geschikt als je vooraf verwachtingen hebt over de thema‚Äôs die zullen ontstaan en waarbij de focus ligt op het bevestigen of weerleggen van je hypothese(s).

Thematische analyse stappen

Een thematische analyse is een flexibele methode en kent weinig regels. In het analyseproces worden vaak zes stappen (zie Clarke en Braun, 2021) onderscheiden:

  1. Stap 1: ”Vertrouwd raken met de data”: Leer de data kennen, schrijf bij voorkeur alles volledig uit in tranthesis.
  2. Stap 2: ”Initi√ęle codes genereren”: Codeer de gegevens, zodat u verschillende subonderwerpen kunt onderscheiden die interessant zijn in relatie tot uw hypothesen/onderzoeksvragen. Open coderen houdt in dat langere zinnen of uitspraken van respondenten worden teruggebracht tot √©√©n of enkele woorden. Deze woorden leiden naar hoofd- en subonderwerpen die interessant zijn in relatie tot jouw hypotheses/onderzoeksvragen.
  3. Stap 3: ‚ÄúThema‚Äôs zoeken‚ÄĚ Zodra u alles gecodeerd heeft, probeert u thema‚Äôs en subthema‚Äôs te identificeren. Dit doe je door de codes uit stap 2 te vergelijken en waar mogelijk samen te voegen. Als u bijvoorbeeld vier verschillende codes heeft: snel werken, doorwerken, in een tempo werken, effectief werken, kunt u deze wellicht combineren in √©√©n doorwerkcode.
  4. Stap 4: ”Thema’s beoordelen”: Nu gaat u de thema’s en subthema’s bekijken om een thematische kaart te maken. Je kijkt goed naar de gecodeerde fragmenten en thema‚Äôs om te zien of je een patroon kunt ontdekken. Ook controleer je of er fragmenten zijn gemist (in de tranthesiss) die wel bij de thema‚Äôs horen.
  5. Stap 5: ”Thema’s defini√ęren en benoemen”: U definieert elk thema en bedenkt een passende titel.
  6. Het opstellen van de resultaten in je Thesis aan de hand van de thematische kaart.

Voorbeeld thematische map

Thematische analyse uitvoeren

uit: Kiger & Varpio, 2020

Een thematische analyse is een flexibele methode en vergt veel ervaring. Wil jij hulp van een professional om tot een goede thematische analyse te komen

Wij staan je graag bij!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van Belgi√ę

Winnaar beste Thesisbureau van Belgi√ę

4.8
powered by Google
js_loader
Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?