Skip to content

Studie- en Thesistips > 4. Afronding Thesis

Voorbeeldvragen verdediging

Thesistips Alle onderwerpen

Je Thesis verdedigen, voorbeeldvragen

Hieronder lees je een aantal vragen waarmee je kunt oefenen ter voorbereiding op je verdediging/afstudeersessie. Let op: sommige van deze voorbeeldvragen zijn vooral bedoeld voor studenten die een cursus bedrijfskunde/economie volgen:

Theorie:

Waarom heb je gekozen voor de theorieën en modellen die in je Thesis zijn gebruikt?

Hoe heb je de modellen toegepast als ondersteuning van het beantwoorden van je deelvragen?

Methode van onderzoek:

Waarom heb je gebruik gemaakt van kwantitatief/kwalitatief onderzoek?

Hoe heb je het onderzoek opgebouwd en wat zijn daarin beperkingen geweest?

Wat vind je zelf van de betrouwbaarheid van je onderzoek?

Hoe heb je je meningen in je Thesis onderbouwd o.b.v. onderzoeksgegevens/resultaten, conclusies en aanbevelingen?

Wat is de oplossing voor het probleem? Welk bewijs heb je dat dit het probleem op een goede manier oplost?

Wat zijn de sterke punten van je onderzoek?

Wat zijn de zwakke punten/onderdelen van je onderzoek?

Wat zou je in het vervolg anders doen?

Professionaliteit:

Je hebt inzicht in de sterke en zwakke punten van de organisatie en je kunt hiervoor bewijs aandragen.

Je hebt inzicht in de omgeving van de organisatie (dynamiek en context) en levert hier bewijs voor.

Je aanbevelingen sluiten aan op bovenstaande.

Wat zijn de gevolgen van je aanbevelingen op de inrichting van de organisatie? (geïntegreerd geheel in plaats van een geïsoleerd project)

Zijn je adviezen creatief en vernieuwend/innovatief? En worden je adviezen overtuigend beargumenteerd?

Wil jij meer zelfvertrouwen en jouw presentatie en verdediging oefenen met een professional? Neem contact met ons op.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Thesis herkansen? tips

Alles over

4. Afronding Thesis

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?