Skip to content

Studie- en Thesistips > 1. De start van je Thesis

Afbakening Thesis:stap voor stap je onderzoek afbakenen!

Thesistips Alle onderwerpen

Afbakening is essentieel voor je Thesis! Zonder afbakening kun je geen goed onderzoek doen. Een juiste afbakening van uw onderzoek betekent duidelijkheid voor u als onderzoeker en voor uw opdrachtgever of studiebegeleider. Een juiste afbakening leidt bovendien tot een heldere onderzoeksvraag, relevante en betrouwbare onderzoeksresultaten en een goedgekeurd proefschrift!

Stelling? Afbakenen dus! Maar hoe pak je dat aan? In Topscriptie staat alles wat je moet weten over de reikwijdte van je onderzoek.

Afbakening van het proefschrift… wat betekent dat?

Definiëren betekent grenzen stellen aan de reikwijdte van je onderzoek. De definitie van je proefschrift wordt ook wel de scope van je onderzoek genoemd. Het definiëren van je Thesis houdt in dat je precies aangeeft wat je wel en niet meeneemt in je onderzoek. Met het definiëren van je Thesis geef je richting aan je onderzoek en bepaal je op welk specifiek gebied je je gaat verdiepen. Definiëren betekent kiezen! Bepaal een heel specifiek (sub)onderwerp voor je onderzoek en verdiep je uitsluitend op basis van dat aspect. Zo kom je tot een goede centrale onderzoeksvraag en kom je tot relevante resultaten.

De afbakening is per studie verschillend. Als je bijvoorbeeld een marketingthesis schrijft, kun je deze definiëren op basis van:

– Regio (welke provincies/plaatsen zijn geselecteerd)

– Klanttype (particuliere klanten/zakelijke klanten etc.)

– De doelgroep (jongeren/volwassenen/gepensioneerden)

Sector

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Waarom moet je je onderzoek afbakenen?

Zonder afbakening van je onderzoek loop je verderop in het Thesisproces absoluut tegen problemen aan. Je hebt namelijk te maken met een beperking in tijd en middelen in je onderzoek. Je kunt onmogelijk alles onderzoeken wat te maken heeft met het onderwerp van je Thesis… je zou vastlopen en door alle verbanden die je wilt leggen al snel het overzicht verliezen. Onvoldoende afbakenen betekent dat je veel tijd en energie verliest aan het verzamelen en verwerken van gegevens die voor jouw onderzoek (en je opdrachtgever) eigenlijk niet relevant zijn. Bovendien zou je de lezer omver blazen met veel te veel informatie. Met goed en slim afbakenen verhoog je de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek, werk je toe naar een tevreden opdrachtgever én een goedgekeurde Thesis!

Raadpleeg de studiehandleiding afstuderen van je onderwijsinstelling. Hierin staan vaak richtlijnen over welke onderdelen je Thesis in ieder geval moet bevatten en in welke volgorde. Tevens is het vaak slim om met mensen om je heen te brainstormen over welke aanbevelingen je nog meer zou kunnen geven, het maakt je vaak wat creatiever. En dat is nou juist waar het om draait bij het schrijven van de aanbevelingen! Let er wel altijd op dat ze aansluiten en logisch voortkomen uit je Thesis zelf, per aanbeveling zou je kunnen starten met een aanleiding waarin je beschrijft hoe je tot deze aanleiding bent gekomen.

Heb je moeite om goede aanbevelingen op te stellen en kom je er met medestudenten ook niet uit? Onze professionele Thesisbegeleiders helpen je snel weer vooruit en geven je nieuwe inspiratie om de aanbevelingen af te ronden.

Thesis afbakenen… tot je een ons weegt?

Afbakenen is noodzakelijk voor je Thesis. Zonder afbakening wordt je onderzoeksvraag (veel) te breed. Je hebt dan onvoldoende tijd of middelen om deze volledig te beantwoorden. Een te breed onderzoek is bovendien te oppervlakkig, want je kunt onmogelijk op elk aspect de diepte opzoeken. Je wilt je onderzoek afbakenen, versmallen, en op één specifiek deelonderwerp goed de diepte in. Voer je afbakening wél met beleid uit! Te ver doorgaan met afbakenen resulteert namelijk in een onderzoeksvraag die te smal is. Je resultaten zijn dan niet relevant genoeg, of leveren onvoldoende nieuwe inzichten op.

Ook is het verstandig te letten op de gevoeligheid van je onderzoek. Kan het onderwerp weerstand of veel emoties opwekken bij je respondenten? Dan kan dit leiden tot data die emotioneel gekleurd zijn. Probeer een onderzoeksvraag op te stellen die passend is in deze tijd, in deze setting, voor deze opdrachtgever, deze respondenten en voor jou als onderzoeker.

Afbakening: check de haalbaarheid van je onderzoek

Je kunt een prachtige onderzoeksvraag opstellen, maar het allerbelangrijkst is dat je deze daadwerkelijk kunt beantwoorden. Is je onderzoek met deze afbakening haalbaar? Kun je deze onderzoeksvraag onderzoeken en beantwoorden in de tijd die je hebt, met de middelen die je hebt? Is er voldoende literatuur over dit onderwerp? Zijn er voldoende respondenten tot je beschikking? Gaat je onderzoek met deze afbakening voldoen aan de eisen van je opdrachtgever of opleiding?

Afbakenen: check de relevantie van je onderzoek

Check daarnaast de relevantie van je onderzoek. Het beantwoorden van de onderzoeksvraag moet leiden tot waardevolle resultaten. Je onderzoek moet iets nieuws opleveren als het gaat om data of inzichten. Stel jezelf de vragen:

'Dus?' (Waarom is dit relevant?)

'Wie kan het schelen?' (Voor wie is dit relevant?).

Wat betekent het voor de wetenschap of praktijk als je een helder antwoord kunt geven op de onderzoeksvraag? En: voor wie is deze informatie interessant? De antwoorden op  So What? en ‘Who cares?’ bepalen het bestaansrecht en de relevantie van je onderzoek.

Afbakening Thesis: zó begin je!

Afbakenen. Yes! Maar waar begin je? Een onderzoek is altijd gebaseerd op bepaalde gegevens: data. Je begint daarom met onderzoeken hoeveel en welke informatie de bestaande literatuur je over dit onderwerp biedt. Hoeveel informatie kun je verwerken in de tijd die je tot je beschikking hebt en op welk aspect wil je de diepte ingaan? Kun je een deelonderwerp kiezen, zodat je een onderzoeksvraag krijgt die beter behapbaar is? Kun je afbakenen op andere vlakken? Vervolgens stem je af met je opdrachtgever, studie- of stagebegeleider, zodat je precies weet wat diens verwachtingen zijn als het gaat om de omvang, afbakening en resultaten van je onderzoek. Zorg dat je Thesis voldoet aan de eisen die je opdrachtgever of opleiding stelt.

Hoe vind ik een research gap?

Slim afbakenen voorkomt Thesis stress!

Wees slim: je kunt je Thesis heel handig afbakenen rond de informatie die er wél is. Dat scheelt je een hoop Thesisstress.

Stel je voor dat je binnen een organisatie een onderzoek wilt doen naar de klanttevredenheid. De organisatie biedt allerlei producten en diensten en heeft een brede doelgroep met leeftijden die variëren van achttien tot tachtig jaar. Je kunt in de beschikbare literatuur en onderzoeksgegevens echter alleen data vinden die de jongere doelgroep betreffen; onder de klanten van dertig jaar en ouder is nog geen onderzoek gedaan. Je kunt daar weinig over zeggen. Geen probleem! Kies gewoon voor een afbakening in je Thesis naar de klanttevredenheid onder de klanten in de leeftijd van achttien tot dertig jaar. Opgelost!

Stappenplan voor het afbakenen van je onderzoek

Kies een onderwerp

Kies een deelonderwerp

Specificeer

Specificeer verder

Specificeer nog meer (maar stop op tijd)

Heel simpel gesteld is dit de manier waarop je de afbakening van je Thesis aanpakt. Je kunt je onderzoek steeds verder afbakenen, in stapjes. Hieronder worden de stappen beschreven en toegelicht op basis van een voorbeeld: een centrale onderzoeksvraag, die steeds specifieker wordt. Zo zie je meteen hoe elke stap er in de praktijk uitziet.

Afbakening van je Thesis: zó doe je dat in de praktijk!

We nemen als voorbeeld een onderzoek naar de invloed van het voedselaanbod in kantines.
Je begint met deze centrale onderzoeksvraag:

Wat is de invloed van het voedselaanbod in kantines?

Ga maar eens na hoe dit onderzoek eruit zou zien. Deze onderzoeksvraag is veel te breed! Je kunt onmogelijk alle effecten onderzoeken, van elke voedselsoort, in alle kantines, over de hele wereld, op elk aspect van de levens van alle mensen. Daarom ga je je onderzoek afbakenen. Stap voor stap.

Stap 1. Afbakening op deelonderwerp.

Kies een deelonderwerp. Bestudeer de beschikbare literatuur over dit onderwerp en bedenk daarbij over welke data je na het onderzoek zult beschikken. Bespreek ook met je opdrachtgever of studiebegeleider welke resultaten relevant zijn voor de organisatie of opleiding. Je besluit te gaan onderzoeken wat de invloed is van het aanbieden van vers fruit in kantines.

Je centrale onderzoeksvraag wordt:
Wat is de invloed van het aanbieden van vers fruit in kantines?

Stap 2. Afbakening op plaats.

In je onderzoek ga je je richten op een bepaald geografisch gebied waar het onderwerp van je Thesis zich afspeelt. Welke kantines wil je onderzoeken? Alle kantines wereldwijd meenemen gaat je niet lukken binnen de gestelde tijd! Specificeer op plaats. Je kiest bijvoorbeeld voor kantines in Nederland.

Je centrale onderzoeksvraag wordt:
Wat is de invloed van het aanbieden van vers fruit in kantines in Nederland?

Stap 3. Afbakening op tijd.

Hoe lang ga je onderzoeken en wanneer? Op de gegevens uit welke periode ga je je onderzoek afbakenen? Je kijkt naar de data waarover je na je onderzoek zult beschikken en kiest bijvoorbeeld voor de periode januari tot en met april 2023. Je kunt dit opnemen in je onderzoeksvraag, of niet. De afbakening op tijd moet in elk geval terugkomen in de probleemanalyse in je Plan van Aanpak en natuurlijk ook in de methode, onderzoeksresultaten en de conclusie van je Thesis. Voor de duidelijkheid nemen we de afbakening in tijd hier op in de centrale onderzoeksvraag.

Je centrale onderzoeksvraag wordt:
Wat is de invloed van het aanbieden van vers fruit in kantines in Nederland, gemeten in de periode van januari tot en met mei 2023?

Stap 4. Afbakening op verband of perspectief.

Welk verband wil je precies onderzoeken of vanuit welk of wiens perspectief wil je naar de vraag kijken? Maak een afbakening en kies bijvoorbeeld voor de invloed van het aanbieden van vers fruit in kantines op… het gewicht van studenten.

Je centrale onderzoeksvraag wordt:
Wat is de invloed van het aanbieden van vers fruit in kantines in Nederland op het gewicht van studenten, gemeten in de periode van januari tot en met mei 2023?

Stap 5. Afbakening op doelgroep.

Er zijn in Nederland heel veel studenten, die allerlei opleidingen volgen. Specificeer je doelgroep! Je wilt kijken naar de gegevens van kantines op middelbare scholen. Je kunt nu verder afbakenen welke kantines in Nederland je meeneemt in je onderzoek.

Je centrale onderzoeksvraag wordt:
Wat is de invloed van het aanbieden van vers fruit in kantines op middelbare scholen in Nederland op het gewicht van studenten, gemeten in de periode van januari tot en met mei 2023?


Wil je de invloed op het gewicht van álle studenten op de middelbare scholen in Nederland onderzoeken? Dat zijn heel veel data! Je kiest voor een verdere afbakening en besluit alleen de data te onderzoeken van studenten in het eerste jaar van de opleiding: de brugklas.

Je centrale onderzoeksvraag wordt:
Wat is de invloed van het aanbieden van vers fruit in kantines op middelbare scholen in Nederland op het gewicht van studenten in de brugklas, gemeten in de periode van januari tot en met mei 2023?

Stap 6. Controleer en corrigeer je afbakening.

Klopt je afbakening wel? Is de vraag logisch en inhoudelijk correct? Beantwoordt deze vraag de wensen en eisen van je opdrachtgever of opleiding? Kun je dit onderzoek uitvoeren binnen de gestelde tijd? Is er voldoende literatuur? Gaat het je zeker lukken om de benodigde data te verzamelen?

Kijk kritisch naar de afbakening van je onderzoek en leg deze eventueel voor aan je opdrachtgever, studiebegeleider of een medestudent. Eén van hen stelt wellicht de vraag:Hé, maar ligt een gezond gewicht voor een lange puber niet hoger dan een gezond gewicht voor een minder lange puber? Hoe gezond je gewicht is, wordt mede bepaald door je lengte, toch? Dat klopt! Of die verhouding gezond is, wordt aangegeven met de Body Mass Index (BMI). En dat is eigenlijk wat je wilt onderzoeken! Je corrigeert.

Je definitieve centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:

Wat is de invloed van het aanbieden van vers fruit in kantines op middelbare scholen in Nederland op de BMI van studenten in de brugklas, gemeten in de periode van januari tot en met mei 2023?

Met een afgebakende onderzoeksvraag als fundament staat jouw Thesis als een huis! Jij en je opdrachtgever weten nu exact wat je onderzoekt. Een goede afbakening van je Thesis vergemakkelijkt het opstellen van de probleemstelling, doelstelling en eventuele deelvragen. Ook verhoog je hiermee de betrouwbaarheid en validiteit van je onderzoek.

Hulp nodig bij het definiëren van je onderzoek? Topscriptie helpt!

Raak niet in paniek wanneer je halverwege je onderzoek merkt dat het lastig is om je onderzoeksvraag te beantwoorden, omdat bijvoorbeeld ook andere (f)actoren invloed hadden op de resultaten. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat, tijdens het onderzoek uit het voorbeeld, er op een aantal van die scholen halverwege het onderzoek toevallig nieuwe snoepautomaten zijn geplaatst. Dit beïnvloedt uiteraard de resultaten van jouw onderzoek! Maar: ook al kun je de onderzoeksvraag niet (helemaal) beantwoorden, tóch kun je vaak relevante uitspraken doen op basis van je onderzoek. Bijvoorbeeld wanneer de cijfers aantonen dat de BMI van deze studenten in de onderzoeksperiode niet is gestegen op de scholen waar vers fruit werd aangeboden, maar wél op de scholen waar vers fruit werd aangeboden én nieuwe snoepautomaten werden geplaatst. Je kunt dan stellen dat het aanbieden van vers fruit kan voorkomen dat de BMI van deze studenten stijgt en dat het plaatsen van snoepautomaten kan zorgen voor een stijging in de BMI van deze studenten, zelfs wanneer tegelijkertijd vers fruit wordt aangeboden. Soms kan een onverwachtse verstoring van je onderzoek dus leiden tot interessante informatie.

Hulp nodig bij het afbakenen van je onderzoek? Topscriptie helpt!

Vind je de afbakening van je Thesis nog steeds lastig? Dat is het ook. Gelukkig is professionele Thesisbegeleiding van Topscriptie heel betaalbaar én snel beschikbaar. In een mum van tijd heb je de perfecte afbakening van je onderzoek op papier staan. Bel of mail gerust! We zitten voor je klaar.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader
Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?