Skip to content

Studie- en Thesistips > 3. Onderzoeksmethoden Thesis

Methode schrijven Thesis

Thesistips Alle onderwerpen

Wil jij een werkwijze schrijven waar jouw leidinggevende blij van wordt? Veel studenten hebben moeite met het schrijven van een goede methodiek voor hun Thesis. Want wat vermeld je hier precies en wat niet? Het maakt uiteraard uit of je een Hogeschool- of universitaire opleiding volgt (en welke studie), maar onderstaande praktische tips helpen je al een heel eind om jouw onderzoeksmethoden goed te beschrijven. Wij wensen je veel succes met het schrijven van de methoden in je Thesis.

Invoering

Bij de methoden beschrijf je in een aparte paragraaf of hoofdstuk wat je precies hebt onderzocht in je onderzoek en hoe dat is gebeurd. De methode kent vaak een aantal (sub)paragrafen en bevat voldoende informatie voor de lezer om eventueel jouw onderzoek te herhalen (repliceren), vergeet dus niet alles te vermelden.

Allereerst is het goed om aan te geven welke onderzoeksmethode(n) zijn gebruikt en wat de voor- en nadelen ervan zijn. Bij kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews zijn er verschillende soorten interviews, waaronder diepte-interviews, gestructureerde interviews en semi-gestructureerde interviews. Uiteindelijk letten de beoordelaars niet alleen op de vraag of je de juiste keuzes hebt gemaakt, maar vooral ook op de onderbouwing daarvan (probeer het onderzoeksdoel voor ogen te houden).

Een goed boek over onderzoeksmethoden kan je helpen bij het voorbereiden van dit onderdeel, bij voorkeur een boek dat zich volledig richt op jouw specifieke onderzoeksmethode. Een veelgemaakte fout is echter dat je de tekst uit je onderzoeksboek in je eigen woorden beschrijft, maar deze niet toepast op je onderzoek. Tegenwoordig wordt je niet alleen beoordeeld op wat je precies hebt onderzocht, maar ook op de verklaring daarvan. Overtuig de lezer van de gemaakte keuzes en onderbouw alles. Bekijk ter inspiratie het volgende voorbeeld.

Twijfelt u of uw werkwijze correct is? Laat één van onze Thesisbegeleiders je helpen!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Probeer de methoden zoveel mogelijk in de verleden tijd te schrijven, je onderzoek is immers al afgerond.

Methode schrijven thesis

Een handige checklist voor je onderzoeksmethoden

Voor jou als Thesischrijver is alles al bekend en jij weet precies wat er is gedaan, maar realiseer je dat een tweede lezer helemaal niks weet. Probeer dus geen informatie te vergeten en geef duidelijk aan wat en waarom er precies is gedaan. Om je alvast op weg te helpen, hebben we een checklist gemaakt, zodat je na kunt gaan of je de belangrijkste aspecten in je onderzoeksmethoden van je Thesis hebt opgenomen:

Beschrijf allereerst het type onderzoek, denk hierbij aan kwantitatief/kwalitatief, explorerend (beschrijvend) /experimenteel onderzoek. Licht toe waarom hiervoor is gekozen.

De respondenten (of: proefpersonen of sample), geef aan wie er mee hebben gedaan aan jouw onderzoek en de locatie/ waar je jouw respondenten hebt benaderd om mee te doen aan het onderzoek (wellicht via social media of via een oproep op school). Geef hierbij niet alleen de aantallen aan (en waarom dit aantal, bij kwantitatief onderzoek kun je eventueel een steekproefcalculator gebruiken en zie onze pagina over kwalitatief onderzoek ). Wellicht heb je ook bepaalde inclusiecriteria (zoals bijvoorbeeld België of Engelse artikelen, geen artikelen voor een bepaald jaar), of exclusiecriteria (onderzoeken met proefpersonen onder de 18 jaar, onderzoeken in niet-westerse landen bijvoorbeeld) gebruikt. Het is vooral belangrijk om de kenmerken (leeftijd, land waar ze afkomstig van zijn, beroep etc.) van je sample te beschrijven. Hier mag je ook vertellen wat je uiteindelijke aantal respondenten is, maar mag je ook bewaren voor de eerste paragraaf van de resultaten

Wanneer het onderzoek precies plaatsvond (periode), in welke maanden/ dagen had je bijvoorbeeld de enquêtes uitstaan.

Beschrijf de betrouwbaarheid en validiteit , waarin in je uitlegt welke stappen je hebt ondernomen om de betrouwbaarheid en validiteit zo hoog mogelijk te houden. Vergeet ook niet de generaliseerbaarheid van je onderzoek.

Respons, beschrijf hier hoe hoog de respons was en hoe je deze eventueel hebt geprobeerd te verhogen. In de literatuur zijn hier verschillende methoden voor beschreven, vooral het versturen van herinneringen, een persoonlijke benadering en het weggeven van een cadeaubon/ cadeautje zorgt vaak voor een betere respons.

Daarna beschrijf je de de instrumenten die je hebt gebruikt, waar je dieper ingaat op bijvoorbeeld jouw vragenlijst(en) of andere gebruikte zaken. Beschrijf die zaken. Hoeveel vragen heeft de vragenlijst? Wat wordt er allemaal gemeten met de vragen? Uit welke bronnen heb je je vragen gehaald? Hier mag je ook al de cronbach alpha van jouw onderzoek vermelden als je dat wilt.

Welke data analyses (kwalitatieve/ kwantitatieve) je verwacht uit te gaan voeren. In deze paragraaf leg je uit wat je met de verzamelde data hebt gedaan: inlezen in spss, data cleaning, somscores berekenen, t-testen, correlaties, regressies etc. voor kwantitatieve onderzoeken. Bij kwalitatieve onderzoeken kun je aan termen denken als: transcriberen, coderen en analyseren, zie ook onze pagina over kwalitatief onderzoek.

Eventueel:

Voor Thesis op wo niveau: het design van je onderzoek, dus wat waren bijvoorbeeld je afhankelijke en onafhankelijke variabelen, waren er bepaalde groepen, een mogelijke bias etc. Vaak geef je alles schematisch weer in een conceptueel model.

Deze pagina is geschreven voor alle Thesischrijvers en houdt daarbij natuurlijk geen rekening met jouw specifieke studie en onderzoek. We helpen je daarom graag om een goede onderzoeksmethode neer te zetten.

Wil jij weten hoe we jou kunnen helpen bij je methode? Of wil je een check op je methode/ verslag?

Topscriptie B.V.
4.8
Gebaseerd op 91 beoordelingen
powered by Google
Jovanka MartisJovanka Martis
16:33 28 Nov 22
Maarten was extremely helpful in the short period of time I had to hand in my thesis. The communication was great and I would recommend the services of Topscriptie to anyone who needs the extra help to ensure their chances of graduating!
Robbert BelleRobbert Belle
20:22 01 Sep 22
Very good assistance in case you the extra mile. Professional support, academic level, value for money. Don't hesitate
flower.v.9 vbflower.v.9 vb
19:59 10 Feb 22
I am super satisfied with the service. Judy is an amazing tutor 🙂
Tom GehlenTom Gehlen
08:31 11 Jan 22
They were really fast and professional in their way of working and explaining. I struggled with my analysis but my questions were picked up fast and explanations were clear! I can only recommend, especially if you are on a tight deadline
Seb astianSeb astian
12:14 25 May 20
I improved my writing skills tremendously throughout the coaching and also received an amazing grade at the end! I strongly recommend Topscriptie!
js_loader

Lees verder

Voorbeeld methode

Alles over

3. Onderzoeksmethoden Thesis

Welke onderzoeksmethoden zijn er?

We onderscheiden verschillende methoden van onderzoek. De belangrijkste zijn: kwantitatief onderzoek (bijv. enquêtes), kwalitatief onderzoek (bijv. interviews), explorerend (beschrijvend) onderzoek en experimenteel onderzoek.

Waarom een enquête als onderzoeksmethode?

Je kunt snel en goedkoop data verzamelen. Een goed opgezette enquête levert betrouwbare resultaten op. Hiermee krijg je een beter beeld van een groep, bijvoorbeeld de mening, ervaring of het gedrag van een bepaalde groep mensen.

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?