Skip to content

Studie- en Thesistips > Algemene studietips

Thesistips

Thesistips Alle onderwerpen

Tips voor Thesis

De tips per fase zijn:

Fase 1: De start van je Thesis

Fase 2: Het literatuuronderzoek

Fase 3: Het praktijkonderzoek

Fase 4: Schrijven en herschrijven

Fase 5: Afronden

1

Fase 1: De start van je Thesis

Voordat je gaat nadenken over een mogelijk onderwerp voor je Thesis, is het belangrijk om eerst helder te hebben wat een Thesis precies is. In deze fase ga je vervolgens op zoek naar een geschikt onderwerp voor je afstudeerverslag. Na het vinden van een geschikt onderwerp begin je met het zoeken en vinden van geschikte literatuur. Aan het eind van deze fase formuleer je de probleemstelling, centrale vraag en onderzoeksvragen. Deze fase wordt vaak afgesloten met het schrijven van een afstudeervoorstel.

Thesis tips starten: Eerste fase

Ben je op zoek naar goede tips om de eerste fase van je Thesis succesvol af te ronden? Lees dan alle tips hieronder.

Wat is een Thesis? 

Iedereen is bekend met het schrijven van een essay, maar het is belangrijk om goed na te denken over wat het schrijven van een Thesis precies inhoudt en hoe het lijkt op maar tegelijkertijd verschilt van een essay. Een essay is een stuk waarin je duidelijke alinea’s hebt en elke alinea presenteert een standpunt met een argument. Door het essay heen geef je eigenlijk antwoord op de centrale vraag. De argumenten die je aanvoert worden ondersteund door onderzoek en deze argumenten kunnen de verschillende perspectieven van je onderwerp ondersteunen of verwerpen. Aan het eind is er een conclusie die alle informatie samenbrengt die je mening ondersteunt of verwerpt. Het gaat er dus om dat je in staat bent om informatie te analyseren en er een uniek stuk over te schrijven.

Een Thesis is ook gebaseerd op het schrijven van een essay en moet verschillende standpunten en informatie samenbrengen. Het is echter een uitgebreider stuk, waarin je zelfstandig gedegen onderzoek moet doen. Houd er rekening mee dat je in een Thesis onafhankelijk (primair) onderzoek doet en dus niet alleen kunt vertrouwen op bestaande informatie uit de theorie. Dit is het grootste verschil tussen een essay en een Thesis: het zelfstandig kiezen en verantwoorden van de onderzoeksmethode en vervolgens het uitvoeren, analyseren en rapporteren van het onderzoek. Daarnaast moeten veel studenten ook een eindportfolio of adviesrapport schrijven.

Ga je afstuderen volgens de nieuwe afstudeerstijl? Bekijk hier onze tips voor het schrijven van een professioneel product.

Je Thesisbegeleider beheren 

Omdat een Thesis een zelfstandig en individueel geschreven werkstuk is, zal de onderwijsinstelling een persoonlijke Thesisbegeleider aanwijzen. Hij of zij is je begeleider tijdens het hele Thesisproces en het is daarom belangrijk om een goede relatie met je Thesisbegeleider op te bouwen en te onderhouden. Maak dus een eerste afspraak met je Thesisbegeleider, want het is belangrijk om niet alleen te bespreken welk Thesisonderwerp je wilt onderzoeken, maar ook hoe je het beste aan je Thesis kunt werken. Iedereen is anders en het is goed om jezelf af te vragen waar je denkt moeite mee te hebben tijdens het schrijven van je Thesis. Iedereen heeft een andere werkstijl, maar er zijn ook grote verschillen in motivatie en het kan je helpen om vaste afspraken te maken met bijvoorbeeld je begeleider. Informeer je voor het eerste gesprek goed over de eisen en criteria van de Thesis vanuit je opleiding (zie bijvoorbeeld de studiegids). Hierin staat vaak ook hoeveel begeleiding je van je begeleider kunt verwachten.

Het is goed om hier in het eerste gesprek afspraken over te maken; wanneer zijn de contactmomenten en hoe vindt het contact plaats (op locatie, telefonisch, e-mail). Als je het prettig vindt om met deadlines te werken, kun je met je leidinggevende een aantal tussentijdse deadlines afspreken. Zorg ook na het eerste gesprek voor prettig contact met je begeleider en bereid alle volgende afspraken goed voor. Er zijn grenzen aan de begeleiding vanuit school, dus gebruik deze zo effectief mogelijk!

Motivatie en overzicht behouden

In dit artikel geven we vooral inhoudelijke tips, maar we merken dat veel studenten enthousiast aan de slag gaan en uiteindelijk hun Thesis niet afmaken. Dit heeft vaak te maken met verminderde motivatie/discipline en focus en het hebben van weinig overzicht en geen goede planning (lees hier onze tips) . Soms wordt dit veroorzaakt door uitstelgedrag en/of studieontwijkend gedrag (SOGGEN).

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Hoe kies ik een goed onderwerp voor mijn Thesis?

Het zoeken en lezen van informatie is de start van je Thesis. Dit kun je uiteraard pas doen op het moment dat je een onderwerp hebt gekozen. Kies een onderwerp dat je interesse heeft, tenslotte ben je een aantal maanden met je Thesis bezig! Veel studenten vermelden ook hun Thesis onderwerp later op hun C.V. Het is daarom goed om een onderwerp te kiezen wat niet alleen je interesse heeft, maar waar je wellicht straks ook iets mee wil doen tijdens je loopbaan. Voor het vinden van een leuk onderwerp kun je:

Eens nagaan of je gedurende je opleiding een interessant onderwerp bent tegengekomen, bijvoorbeeld bij vakken die je hebt gevolgd.

Het lezen van de discussie van een (wetenschappelijk) artikel, waarin vaak suggesties worden gegeven voor een nieuw onderwerp (vervolgonderzoek)

Inspiratie opdoen bij je docent op school, stagebegeleider of een extern bedrijf

Inspiratie opdoen uit de actualiteit

Onderwerpen in de literatuur

Kom je er nog niet uit? Plan een brainstormsessie met ons in om tot een geschikt onderwerp (en onderzoeksopzet) te komen!

thesistips

Het kiezen van een goed onderwerp kan worden vergeleken met het zoeken naar een schat. Je begint meestal met een interessant idee of iets wat je ergens hebt gelezen of gehoord, en vervolgens lees je erover totdat je een geschikt onderwerp vindt. Als je je proefthesis schrijft voor een bedrijf, is het onderwerp vaak gebaseerd op een bestaand probleem binnen het bedrijf. Dus bij het kiezen van een bedrijf moet je niet alleen letten op de reputatie van het bedrijf, maar ook op wat ze te bieden hebben voor je proefschrift. Is dit echt wat je wilt onderzoeken? In deze fase moet je jezelf altijd afvragen: kan dit onderwerp binnen de beschikbare tijd worden onderzocht? Het is een veelvoorkomende valkuil om te proberen te veel te onderzoeken in een korte periode. Het is belangrijk om een specifiek onderwerp te kiezen en je onderwerp aan te passen als het te uitgebreid lijkt. Beperk jezelf tot een bepaald aspect van het onderwerp. Een handig hulpmiddel bij het starten van je proefthesis is een mindmap. Nadat je een onderwerp hebt geformuleerd, is het een goed idee om eerst een hoofdstukindeling te maken. Het werkt goed om een duidelijke structuur en richtlijn voor jezelf op te stellen, en natuurlijk kun je deze altijd later aanpassen. Een proefthesis is vooral ‘werk in uitvoering’ en vereist dat je flexibel werkt! Klik hier voor onze pagina met proefthesis voorbeelden voor meer inspiratie.

Hoe formuleer ik een centrale vraag (onderzoeksvraag) en subvragen?

Het opstellen van de centrale vraag is een uitdagende, maar essentiële stap bij het schrijven van je Thesis. De centrale vraag moet afgestemd zijn op je onderzoeksdoel. In de centrale vraag van je Thesis moet je duidelijk maken welke kennis je met je onderzoek wilt verwerven. Het formuleren van een geschikte onderzoeksvraag kan veel tijd kosten, vooral in de beginfase van je onderzoeksproces. Maar als je eenmaal helder hebt wat je onderzoeksdoel is en wat je wilt onderzoeken, biedt de centrale vraag een stevige basis voor literatuuronderzoek en praktijkonderzoek, waardoor je onderzoek veel soepeler verloopt. In een Thesis is de centrale vraag onmisbaar. Deze vraag gaat over wat je exact wilt bestuderen en waarom dat specifieke onderwerp relevant is. Maar hoe kom je tot een goede centrale vraag? Het is raadzaam om je in de aanloopfase enkele dagen te verdiepen in het onderwerp, daarna alles even opzij te leggen en jezelf af te vragen: wat wil ik precies te weten komen? Wat wil ik onderzoeken?

Een valkuil voor veel studenten is het formuleren van een te brede centrale vraag. Een handige tip is om je centrale vraag specifieker te maken door specifieke begrippen in de vraag op te nemen. Als je bijvoorbeeld onderzoek wilt doen naar trauma’s, is dat een erg breed onderwerp. Maar als je je richt op het onderzoeken van de herinneringen aan trauma’s bij kinderen met ADHD, dan maak je de centrale vraag concreter en daardoor wordt het makkelijker om een duidelijke centrale vraag op te stellen.

Bij het opstellen van een goede centrale vraag zijn drie aspecten belangrijk:

1. Focus

2. Maak de vraag specifiek

3. Maak gebruik van vraagwoorden: Hoe
? Op welke manier..? Welke 
? In hoeverre
?

Zodra je een onderwerp hebt gekozen, is het belangrijk om je te concentreren door een specifiek deelonderwerp te selecteren. Hierdoor voeg je waarde toe aan je onderwerp en vermijd je vaagheid en algemeenheid. Met andere woorden, dit maakt je onderwerp belangrijk. Vervolgens is het essentieel om dit deelonderwerp specifiek te maken, zodat je het binnen je Thesis kunt behandelen en toetsen zonder dat het te breed wordt. Een goede centrale vraag is meestal open van aard, maar wel helder geformuleerd, eenduidig en gebaseerd op feiten in plaats van meningen. Het geeft nog geen antwoord, maar het vormt de kern van je onderzoek. Het is belangrijk om goed na te denken over de formulering van deze centrale vraag, aangezien het succes van je hele onderzoek ervan afhangt.

Zoals te zien is in het bovenstaande voorbeeldfiguur, bestaat een centrale vraag uit verschillende deelvragen. Je dient je centrale vraag dus op te splitsen in diverse deelvragen, en het is belangrijk dat deze goed aansluiten bij je centrale vraag. Elke deelvraag moet onderzoekbaar zijn en samen moeten ze de hoofdvraag beantwoorden. Het is van belang om het aantal deelvragen te beperken. Tien deelvragen zijn eigenlijk te veel. Maximaal zes Ă  zeven deelvragen in totaal (inclusief literatuuronderzoek en verkenning) zijn doorgaans voldoende. Je kunt ervoor kiezen om je deelvragen op te splitsen in primair onderzoek (praktijkonderzoek) en secundair onderzoek (literatuuronderzoek). Uiteraard zul je wellicht ook deelvragen opstellen die beantwoord worden op basis van beide vormen van onderzoek!

Inleiding

In je onderzoeksvoorstel of startdocument Thesis je vaak al een inleiding of een eerste opzet van de literatuur. Een goede introductie is essentieel.

Het schrijven van je introductie dwingt je om na te denken over wat je nu eigenlijk gaat onderzoeken. Het bevat in ieder geval:

Aanleiding: de aanleiding kan een maatschappelijke trend zijn, een overheidsbesluit, een waargenomen probleem in de eigen organisatie, een quote van een autoriteit over het onderwerp, etc.; kortom: een observatie die de aandacht trekt. Probeer hierin een interne- en externe aanleiding te beschrijven.

De probleemstelling (PS) en het doel van het onderzoek. Het is belangrijk dat deze logisch voortvloeien uit de aanleiding van je onderzoek.

Relevantie: geef aan waarom deze PS van belang is voor theorie en praktijk.

Hou bij het schrijven van alle stukken die je in gaat leveren altijd rekening met de lezer (je beoordelaars!) van de stukken. Zo is een inleiding vaak saai, kort en wordt er door veel studenten vanuit gegaan dat de lezer al alles over je onderwerp weet. Kortom: het daagt nauwelijks uit om verder te lezen. Bedenk jezelf eens hoe ze in de bioscoop ‘trailers’ maken voor een nieuwe film: alle hoogtepunten van de film zijn dan aaneengeplakt. Het maakt je nieuwsgierig en je hebt direct het idee: wauw, dat is een gave film! Dit is dus ook de bedoeling bij het schrijven van de inleiding: verkoop je Thesis als een boeiend verhaal dat je moet lezen!

2

Fase 2: De literatuurstudie

Het literatuuronderzoek is een overzicht van bestaande informatie over je onderwerp. Het opzetten van een goede literatuurstudie omvat verschillende stappen, van het zoeken en verzamelen van literatuur, vervolgens het selecteren van de literatuur en tot slot het verwerken van de literatuur.

Thesis literatuurstudie

Een literatuuronderzoek (theoretisch kader) is een overzicht van reeds bestaande informatie over jouw onderwerp (wat is er al bekend). Doe hier je voordeel mee! In de Thesis is het de bedoeling dat je zorgt voor een kritische en samenhangende bespreking. Ga niet alleen noteren wat je gelezen hebt. Let op: het is geen lijst met alle beschikbare informatie of een samenvatting. Probeer relaties en verbanden te zien en een ‘’verhaal’’ vertelt met ondersteunde argumenten en bewijzen.

Het is een kunst om boeken, artikelen, websites en andere publicaties te vinden die voor jouw Thesis van belang zijn. Via een literatuurlijst van een relevant artikel kun je weer op nieuwe artikelen komen, bijvoorbeeld via de zoekmachine van jouw universiteit of Hogeschool instelling. Indien je praktische informatie nodig hebt over bedrijven, ga dan eens op zoek naar branche organisaties of het CBS. Ook heeft de Thesisbegeleider vaak handige tips. Een algemeen boek is het startpunt, als je met de literatuurlijst daarvan aan de slag gaat, kom je weer bij andere interessante boeken en artikelen. Ook hier kun je weer de literatuurlijst van gebruiken (sneeuwbalmethode). Nadeel is wel dat als je hier steeds verder mee doorgaat, dat je in steeds oudere literatuur terecht komt. Hou ook consistent een literatuurlijst bij: hou vanaf het begin een lijst met al je literatuur bij. Als je in de literatuur iets interessants tegenkomt, schrijf het op. Zo hoef je later niet terug te zoeken waar je dat ook alweer gelezen had en voorkom je dat je dingen niet meer terug kunt vinden. Volg de volgende tips eens op bij je zoektocht in de literatuur:

Kijk naar de centrale vraag en noteer belangrijke begrippen en onderdelen, gebruik deze vervolgens als zoektermen

Gebruik meerdere zoektermen, synoniemen en combineer de zoektermen

Gebruik Engelstalige en Nederlandstalige zoekwoorden

Maak gebruik van verwante zoektermen (van breed naar smal). Gezond leven- Voeding- Schijf van vijf

Orden alle informatie alvorens je de informatie gaat verwerken in je verslag.

Zorg van tevoren voor een duidelijke, logische opbouw en structuur.

Een veelvoorkomende valkuil tijdens het literatuuronderzoek is te veel in Ă©Ă©n keer willen aanpakken. Het uitvoeren van een literatuuronderzoek is niet zomaar uitgevoerd, bewaar je geduld en werk in kleine stapjes. Begin met een alinea en bouw dit verder uit tot een paragraaf en uiteindelijk een hoofdstuk. Door klein te beginnen en groot te eindigen, behoud je je focus en motivatie tijdens het schrijven van je Thesis. Uiteraard is het ook heel belangrijk om de gevonden literatuur goed te verwerken in je Thesis. Omdat je vaak langere tijd bezig bent met je Thesis en het zoeken en selecteren van literatuur, is het veelal handig om hier een hulpmiddel bij te gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld handig om gebruik te maken van het programma Mendeley, dit programma helpt je bij het refereren en je kunt bovendien je artikelen ten alle tijden opslaan en selecteren.

Conceptueel model, in de meeste Thesiss wordt tegenwoordig aan het einde van het literatuuronderzoek verwacht dat je een conceptueel model hebt opgesteld waarin je laat zien wat je hebt onderzocht en tevens eventuele verwachtingen (hypotheses) in vermeldt.

thesis APA gebruik

3

Fase 3: Het praktijkonderzoek

Het is belangrijk om van tevoren goed na te denken over de keuze van je onderzoeksmethode (zie hier meer tips over het schrijven van je methode). Na het zelfstandig uitvoeren van het praktijkonderzoek moet je de resultaten van het praktijkonderzoek analyseren

Thesis tips voor praktisch onderzoek

Deze fase is de kern van het Thesisproces, waarin je zelfstandig jouw onderzoek opzet, uitvoert en analyseert. We zullen eerst algemene tips geven en daarna kwantitatief- en kwalitatief onderzoek bespreken.

Algemene tips praktijkonderzoek

Pas nadat je het theoretisch kader hebt afgerond, begint het praktijkonderzoek. Een gedegen praktijkonderzoek opzetten is niet gemakkelijk, zorg dus dat je eerst je onderwerp goed in kaart hebt alvorens je hiermee begint. Je zet in deze fase zelfstandig een onderzoek op en voert deze vervolgens uit. In deze fase is het belangrijk om steeds goed na te denken over alle keuzes, zoals bijvoorbeeld de keuze voor een bepaalde onderzoeksmethode. Creëer voor jezelf bijvoorbeeld allereerst een goed overzicht van alle mogelijke onderzoeksmethoden en kies op basis van jouw onderzoeksdoel en vervolgens een afweging van de voor- en nadelen de meest geschikte methode welke aansluit bij jouw onderzoeksverslag. Benoem ook duidelijk de keuzes en afwegingen die je hebt gemaakt in je Thesis. Ook is het bij beide vormen van onderzoek belangrijk om de betrouwbaarheid en validiteit mee te nemen, hoe heb jij ervoor gezorgd om deze zo hoog mogelijk te houden? Veel onderzoeksboeken geven uitleg over al deze afwegingen, maar mocht je het lastig blijven vinden, overweeg dan eens Thesisbegeleiding van Topscriptie!

Bedenk dat je alle keuzes in deze fase aan de lezer moet kunnen verantwoorden en overtuigen van jouw professionaliteit. Let er goed op dat je ook in deze fase niet overmoedig wordt: probeer een realistisch onderzoek op te zetten en hou rekening met de tijd die er voor een Thesis staat. Ook is het soms interessant om zowel kwalitatief- als ook kwantitatief onderzoek uit te voeren. Juist deze combinatie zorgt voor nog meer inhoud en verhoogt in de meeste gevallen ook de betrouwbaarheid van je onderzoek (kijk ook eens naar het begrip triangulatie).

Kwalitatief onderzoek

Kijk hiervoor op onze aparte pagina welke is geschreven voor studenten die kwalitatief onderzoek moeten uitvoeren in hun Thesis.

Ben je op zoek naar meer diepgaande informatie en wil je echt tot de kern doordringen? Wil jij achterhalen welke overtuigingen en drijfveren ten grondslag liggen aan bepaalde meningen, keuzes of acties? Is er nog weinig kennis en zijn er weinig ideeën over jouw onderwerp? Het is dan goed om te overwegen of kwalitatief onderzoek voor jouw Thesis geschikt is. Je bereikt hiermee een beperkter aantal mensen, maar krijgt wel veel meer informatie naar boven. Je kunt deze face-to-face, online (Skype), telefonisch of in een groepsdiscussie/ brainstorm bereiken. Vergeet niet een audiorecorder mee te nemen om alles op te nemen. Zo kun je rustig alles uitwerken en mis je geen belangrijke informatie. Vaak worden interviews in zijn geheel uitgeschreven (transcript) en opgenomen in de bijlage. Kwalitatief onderzoek wordt vaak uitgevoerd in de vorm van een interview. Dit interview kan een diepte-interview zijn, semi-gestructuurd of een geheel gestructureerd interview. Het is belangrijk om vooraf goed na te denken over wie je wil interviewen en met welk doel. Je kunt bijvoorbeeld een paar mensen van de doelgroep interviewen, maar zorg dan wel dat deze mensen representatief zijn. Ook is het soms interessant om een aantal expert interviews af te nemen. Je gaat dan iemand interviewen die kennis heeft van jouw onderwerp en de markt, wat in sommige gevallen natuurlijk zeer waardevolle informatie voor je Thesis oplevert.

thesis verdedigen presenteren

Kwalitatief onderzoek – analyse

In je Thesis zelf is het belangrijk om te laten zien hoe jij jouw kwalitatieve data hebt geanalyseerd en welke analysemethode je hiervoor hebt gebruikt. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om allereerst de transcripten van de interviews te organiseren in verschillende sub onderwerpen. Dit doe je door middel van ‘knippen en plakken’, waarbij je probeert om alle uitspraken te organiseren in verschillende onderwerpen. Je neemt dus een helikopterblik en probeert gemeenschappelijke onderwerpen te zien. Onder deze onderwerpen plak je de passages uit de verschillende interviews. Je geeft elk onderwerp vervolgens een label. Als laatste stap ga je de belangrijkste bevindingen beschrijven in jouw Thesis, dit doe je veelal in het hoofdstuk ‘Resultaten Interviews’ of ‘Resultaten Praktijkonderzoek’. Probeer er een interessant stuk van te maken, waarbij je soepel schrijf door bijvoorbeeld ook af en toe voorbeelden van uitspraken van respondenten in je Thesis weer te geven als ondersteuning voor jouw argumenten en conclusies.

Kwantitatief onderzoek

Vraagt jouw onderzoeksdoelstelling om cijfermatige inzichten waar uitspraken over gedaan kunnen worden? Wil jij meer te weten komen over een grote groep personen? Dan is een kwantitatief onderzoek een optie. Bij een kwantitatief onderzoek ga je een groot aantal respondenten ondervragen. Je hebt hierbij de keuze om dit telefonisch of via internet te laten verlopen, maar ook face-to-face is mogelijk. De dataverzameling bij kwantitatief onderzoek verloopt meestal via een vragenlijst in de vorm van een enquĂȘte (lees hier alles over het opstellen van goede enquĂȘtevragen). Maar er zijn ook andere mogelijkheden. Denk goed na over of jij jouw doelgroep kunt bereiken op deze manier.

Vragen die je jezelf hierbij kunt stellen zijn: hoe kan ik mijn respondenten mogelijk benaderen? Welke mogelijkheden heb ik hiervoor en hoeveel respons kan ik verwachten? Indien je bijvoorbeeld een onderzoek doet voor een klein (startend) bedrijf naar een nieuw product in China, is het wellicht lastig om enquĂȘtes af te nemen bij bestaande klanten in China. Je kunt dan overwegen om voor kwalitatief onderzoek te gaan. Bij het opstellen van een vragenlijst is het belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben. Zodra je in kaart heb gebracht welke gegevens je precies wil achterhalen, kun je aan de hand daarvan de vragenlijst op gaan stellen. Een handig hulpmiddel daarbij is bijvoorbeeld een operationaliseringsmodel.

Na het verzamelen van alle gegevens, wordt er van je verwacht dat je deze resultaten analyseert. Dit gebeurt vaak met een hulpprogramma zoals Excel, Matlab of SPSS. Indien je extra hulp en ondersteuning kunt gebruiken in deze fase of specifiek bij SPSS, kun je een Topscriptie data analist inschakelen. 

4

Fase 4: Schrijven en herschrijven

Schrijven is vooral nadenken en ook hard werken, daarom ervaren veel studenten dit vaak als lastig. Natuurlijk heb je interessante gedachten en ideeën over hoe je het zou willen zien in je Thesis, maar het formuleren ervan is vaak lastiger.

Thesis schrijven en herschrijven

Je kunt het blijven uitstellen, nog één avond tv kijken, uiteindelijk zul je toch achter je pc moeten kruipen en beginnen met schrijven! Het schrijven wordt door veel studenten als lastig ervaren, hieronder geven wij daarom wat tips weg om dit proces soepeler te laten verlopen. 

Realiseer jezelf dat een Thesis schrijven een lang proces is: bewaar je geduld en schrijf elke dag een paar uur aan je Thesis. Zorg ervoor dat je tijdens het schrijven niet gestoord kan worden, want academisch schrijven is denkwerk!

Begin met een alinea en bouw dit verder uit tot een paragraaf en uiteindelijk een hoofdstuk. Resumeren is een goede gewoonte tijdens het schrijfproces. Geef je lezers adempauze door steeds tussentijds samen te vatten wat er is verteld en aan te kondigen wat er verder nog zal worden behandeld. Als je het altijd lastig vindt om een goed en opbouwend stuk te schrijven, probeer dan eerst je onderwerp onder te verdelen in deelonderwerpen die belangrijk zijn om te bespreken. Probeer de deelonderwerpen ook weer onder te verdelen. Ga, voordat je begint met schuiven met tekst, aan de slag met een helder schrijfplan. Hierin beschrijf je, tot op alineaniveau, wat je in elke paragraaf gaat beschrijven. Denk zeer kritisch na over een goede en degelijke opbouw. Een andere tip is om in de verleden tijd te schrijven, aangezien jouw onderzoek op het moment van schrijven al is voltooid. Schrijf ook alsof je aan een doorsnee collega rapporteert: ga dus niet als je communicatie studeert uitleggen dat er een zender en ontvanger is want dat weten zelfs eerstejaarsstudenten al!

Thesis gouden regel: vraag je bij iedere zin, iedere alinea, iedere paragraaf en ieder hoofdstuk af of wat je neerpent wel relevant is voor de lezer. Draagt dit bij aan wat ik wil vertellen? Anders dan veel Thesisschrijvers denken is langer niet beter. Langer is vaak wolliger en daarmee onleesbaarder. Schrijf vooral objectief, logisch, zorgvuldig, precies en helder! Je kunt aan het einde van het schrijfproces het beste je eigen stuk kritisch doorlezen, alsof het een stuk van een ander is. Let daarbij ook op alle taalaspecten: probeer alle grammaticale fouten eruit te halen en let op de zinsvolgorde. Realiseer je dat de spellingcontrole van Word niet alles weet, met name grammaticale fouten worden niet aangegeven.

Het kan ook nuttig zijn om een studiegenoot je Thesis kritisch door te laten lezen. Ook kun je jouw Thesis professioneel laten redigeren door onze taaldeskundige. En ondanks dat je hard hebt zitten ploeteren op je Thesis, is het belangrijk altijd kritisch op jezelf te blijven: durf te schrappen en te verbeteren! Taal is binnen de meeste onderwijsinstellingen een steeds belangrijker beoordelingscriterium. Stiekem telt het natuurlijk vaak nog veel zwaarder, want hoe serieus word je genomen als je inhoudelijk sterke stukken hebt, maar de zinnen niet goed lopen en veel taalfouten bevatten?

thesisbegeleiding MBA

5

Fase 5: Afronden

Je hebt je Thesis bijna helemaal af en in deze fase schrijf je de samenvatting, de conclusie en zet je de puntjes op de i.

Tips voor Theses: Afronding van de Thesis

Bij het afronden van je Thesis gaat het vooral om de vorm van je Thesis. In deze fase schrijf je een duidelijke samenvatting (lees hier onze tips bij het schrijven van je samenvatting) en voorwoord, maak je een overzichtelijke inhoudsopgave, check je alle referenties op een juiste vermelding en zorg je voor een nette lay-out. Dit doe je allemaal met als doel om de leesbaarheid te verhogen.

Als laatste schrijf je je aanbevelingen. Lees hier onze tips over het schrijven van aanbevelingen in je Thesis.

Algemene tips -afronding Thesis-

Een aantal tips voor de afronding van jouw Topscriptie:

Gebruik geen ”ik”, ”jij” en ”wij”, Schrijf altijd in de derde persoon, dus bijvoorbeeld: ”in dit hoofdstuk wordt ingegaan op
”.

Lees de tekst nog een keer door om eventuele taalfouten te corrigeren.

Let ook op jouw schrijfstijl: laat het eventueel aan anderen lezen of professioneel redigeren, omdat je zelf de neiging hebt over de fouten heen te lezen. 

Bijlagen dienen als toelichting op bepaalde onderdelen van de Thesis. Ze worden over het algemeen niet geheel gelezen. Bijvoorbeeld lange tabellen, figuren, vragenlijsten, SPSS output en dergelijke worden in bijlagen opgenomen. Bijlagen worden in ieder geval voorzien van een titel en een nummer. De paginanummering loopt in de bijlage door. In de tekst van een verslag wordt naar de opgenomen bijlagen verwezen.

Schrijf de samenvatting pas wanneer de Thesis in grote lijnen af is.

Voeg een leeswijzer toe in je Thesis, hierin kun je aangeven wat de lezer waar kan verwachten en kun je tevens de inhoud van de verschillende hoofdstukken kort toelichten.

Ook de conclusie wordt als laatste geschreven. Zorg ervoor dat je tijdens het schrijfproces steeds ideeën voor de conclusies noteert. Het is ook overzichtelijk om per hoofdstuk een inleiding en een conclusie te schrijven. In veel Thesiss dient er ook een discussie te worden geschreven.

In de literatuurlijst worden de namen van de auteurs in alfabetische volgorde vermeld. Raadpleeg de studiegids welke richtlijnen jij bij het refereren aan moet houden. Tegenwoordig is dit vooral de APA stijl.

Controleer nogmaals of de informatie die je in je hoofdstukken beschrijft aansluit bij je hoofd- en deelvragen. In de hitte van de strijd (de naderende deadline van je Thesis) verlies je soms de rode lijn van je Thesis.

Lees vlak voor je verdediging je hele rapport nog eens goed door en oefen met voorbeeldvragen die je kunt verwachten tijdens je verdediging.

Heb je tips nodig bij de verdediging van je Thesis, wil je jouw eindthesis door een professional laten nakijken op inhoud, taal en structuur of wil je bij een bepaald onderdeel hulp? Of heb je een thesis herkansing?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Studeren zonder stress

Alles over

Studietips algemeen

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?