Skip to content

Studie- en Thesistips > 4. Afronding Thesis

Conclusie Thesis

Thesistips Alle onderwerpen

De conclusie is de laatste deel van je proefschrift of afstudeeronderzoek (zoals je portfolio/beroepsproduct). In de conclusie geef je een samenvatting van je onderzoek en beantwoord je de onderzoeksvragen die centraal stonden in je afstudeerthesis. Een conclusie is meestal beschrijvend en observationeel. De uitleg en interpretatie van de resultaten van jouw onderzoek komen alleen aan bod in de discussie.

Het schrijven van je conclusie

Het is niet de bedoeling dat je in je conclusie nieuwe kwesties aan de orde stelt die je niet in je Thesis hebt behandeld! De conclusie van je Thesis is een beschrijvende samenvatting van je onderzoek: er is geen ruimte voor nieuwe informatie.

Begin je conclusie met het herhalen van de hoofdvraag;

Ga vervolgens in op de resultaten van je onderzoek en trek daar relevante conclusies uit (vergelijk hierbij de resultaten uit de theorie en de praktijk, waarbij je kritisch en beschouwend bent);

Zorg dat je altijd je resultaten objectief interpreteert (probeer dus niet subjectief te interpreteren door er zelf eigen invullingen/ interpretaties aan te geven);

Schets vervolgens het antwoord op eventuele deelvragen (deelconclusies);

Beantwoord ten slotte de hoofdvraag van je onderzoek

Maak er een goed en doorlopend verhaal van waarin je een sluitende conclusie geeft aan je onderzoek en je onderzoeksvraag beantwoordt. Schrijf de vraag en het antwoord dus niet letterlijk op! Houd het bij een beschrijving: de conclusie is niet de plek om uit te leggen en te interpreteren.

Wat zijn tips voor het schrijven van een goede afsluiting van je Thesis?

1. Bewaar het schrijven van je conclusie tot het laatst. Dan heb je een goed overzicht van je hele onderzoek en de resultaten daarvan. In je conclusie schrijf je normaliter geen nieuwe resultaten of beperkingen op, die bewaar je voor de discussie.

2. Zorg dat de conclusie van je Thesis een goed lopend verhaal is met een duidelijke lijn. Het is niet de bedoeling dat je een samenvatting geeft in de vorm van een opsomming van losse punten.

3. Let er ook op dat je de juiste werkwoordstijden gebruikt voor je conclusie. De onvoltooid tegenwoordige tijd (ik lees, ik werk) gebruik je voor feiten en bevindingen die je naar voren brengt. Bijvoorbeeld: Notariskantoor Y moet zijn modelakte aanpassen. De huidige akte voldoet niet meer aan de nieuwe eisen.

4. Je gebruikt de voltooid tegenwoordige tijd (ik heb gelezen, ik heb gewerkt) om te verwijzen naar je onderzoek en de resultaten daarvan. Bijvoorbeeld: In dit onderzoek is gekeken naar de modelakte van notariskantoor Y. Hierbij is gebleken dat de modelakte niet meer voldoet aan de nieuwe eisen.

Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het schrijven van je Thesis of conclusie?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Welke voorbeeldzinnen kun je gebruiken voor de conclusie van je Thesisonderzoek?

Uit de resultaten van dit onderzoek kan ten eerste geconcludeerd worden….

In dit onderzoek is de volgende onderzoeksvraag onderzocht:….Uit de resultaten is gebleken dat….

Het doel van dit onderzoek was om….De resultaten laten zien dat…

Afgezien hiervan laten de resultaten wel zien dat…

Tot slot blijkt dat…

Het effect van ….. op …. wordt dus (deels) veroorzaakt door

De resultaten komen wel/ niet overeen met….

conclusie thesis

Volgende stappen: discussie en aanbevelingen

Na de conclusie van je Thesis ga je aan de slag met de volgende onderdelen: de discussie en aanbevelingen.

In de discussie geef je interpretaties en verklaringen voor de resultaten van je onderzoek. Hier kijk je ook kritisch naar je onderzoek en ga je in op onder andere de validiteit en betrouwbaarheid.

In de aanbevelingen. ten slotte, geef je suggesties hoe het probleem opgelost of aangepakt zou kunnen worden. Ook kun je hier aanbevelingen doen voor vervolgonderzoek.

Verwerk de 3 laatste onderdelen (conclusie Thesis, discussie en aanbevelingen) in één laatste hoofdstuk of knip het op in verschillende hoofdstukken. Raadpleeg ook de eventuele Thesisrichtlijnen van je onderwijsinstelling. Het kan zijn dat er specifieke richtlijnen gegeven worden voor deze Thesisonderdelen.

Voorbeeld conclusie

Wil je graag een voorbeeld inzien van een conclusie om meer inspiratie op te doen? Kijk dan op onze pagina voorbeeld Thesis, waarin je kunt zien hoe andere studenten conclusies hebben opgesteld.

Met de bovenstaande tips kun je zelf aan de slag om een mooie conclusie van je Thesis of afstudeeronderzoek te maken. Topscriptie wenst je veel succes bij het schrijven van je conclusie en het afronden van je studie!

Kom je er niet helemaal uit en heb je hulp en begeleiding nodig?

 

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader
Hoe schrijf je een conclusie voor je Thesis?

Bij het schrijven van een conclusie schrijf je concluderend. Dit houdt in dat je de inhoud van je thesis niet gaat herhalen, maar dat je enkel conclusies trekt uit de geschreven stukken. De onderzoeksvraag of hoofdvraag mogen worden herhaald in de conclusie.

Alles over

4. Afronding Thesis

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?