Skip to content

Studie- en Thesistips > 1. De start van je Thesis

Conceptueel model

Thesistips Alle onderwerpen

Veel onderwijsinstellingen geven aan dat er een conceptueel model moet worden opgesteld. Voor veel studenten is dit compleet nieuw en wordt daarom vaak als abstract en theoretisch ervaren. Het hoeft echter niet zo te zijn! Een conceptueel model kun je beschouwen als een schematisch (gevisualiseerd) en helder overzicht van de concepten/variabelen uit de theorie en de relaties daartussen in je onderzoek. Hierdoor worden relaties en verbanden voor de lezer direct duidelijk.

Op basis van de verwachtingen (hypotheses) die je hebt voor je onderzoek kun je het conceptueel model opstellen. Deze verwachtingen zijn vooral gebaseerd op theorie. Het is daarom handig om pas aan de slag te gaan met je conceptueel model als je theorie grotendeels klaar is!

In dit artikel onderscheiden we de belangrijkste drie soorten verbindingen: directe relaties, moderatie en bemiddeling.

Directe relaties

Hieronder hebben we een (eenvoudig) conceptueel model opgesteld als voorbeeld van een psychologiethesisstudent die onderzoek doet naar het ontstaan van een trauma (de afhankelijke variabele). Je kunt het verschil tussen een onafhankelijke en afhankelijke variabele gemakkelijk onthouden door te onthouden dat de O (of onafhankelijke variabele) staat voor ‘oorzaak’: individuele kenmerken voorspellen een trauma (de afhankelijke variabele is het gevolg). Uit de literatuur blijkt dat er bepaalde persoonlijke kenmerken zijn die trauma kunnen voorspellen. Deze individuele persoonlijke kenmerken, de ernst van het trauma en de omgeving nemen we op als onafhankelijke variabelen voor het voorspellen van trauma (afhankelijke variabele).

Bovenstaand conceptueel model duidt op managementrelaties, maar het kan ook zijn dat je te maken hebt met indirecte relaties. We kunnen onderscheid maken tussen bemiddeling en gematigdheid.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Hoe ziet een conceptueel model met moderatie eruit?

Bij moderatie is er sprake van een moderator: een variabele die de relatie tussen twee andere variabelen verandert, zoals hieronder weergegeven. Je onderzoekt dan een interactie-effect. Hieronder is geslacht opgenomen als modererende variabele. Wil je alvast weten hoe de SPSS analyses bij moderatie/ mediatie gaan? Volg dan ons SPSS stappenplan voor moderatie en mediatie. 

Hoe ziet een conceptueel model met mediatie eruit?

Bij mediatie is er sprake van een mediator: de samenhang tussen een onafhankelijke variabele en een afhankelijke variabele wordt gemedieerd door een mediator. 

Je kunt bijvoorbeeld onderzoeken of het rookgedrag van je ouders (onafhankelijke variabele) en het eigen rookgedrag (afhankelijke variabele) wordt gemedieerd door je houding over roken (mediator).

Figuur 2. Conceptueel model (mediatie)

Vind je het lastig en kom je er niet helemaal uit? Onze professionele Thesisbegeleiders helpen je graag bij het opstellen van het conceptueel model!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader
Wat is een conceptueel model?

Het conceptueel model wordt opgesteld na het opstellen van de onderzoeksvraag en de bijbehorende deelvragen. Het model geeft de relatie tussen de onderzoeksvragen weer. Het zijn verwachtingen waardoor de lezer snel kan zien waar het onderzoek van jouw thesis over gaat.

Hoe maak ik een conceptueel model?

Het is belangrijk om voor jezelf duidelijk te hebben waar jouw thesis overgaat. Vervolgens bekijk je welke invloeden de variabelen op elkaar hebben. Door gebruik te maken van blokken, pijlen en lijnen, kun je gemakkelijk en snel een overzicht creëren voor de lezer van jouw thesis.

Alles over

1. De start van je Thesis

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?