Skip to content

Studie- en Thesistips > 3. Onderzoeksmethoden Thesis

Ontwerponderzoek in een Thesis

Thesistips Alle onderwerpen

Sinds de opkomst van Design Thinking is ontwerpend onderzoek in een proefschrift ongekend populair geworden. Ontwerpend onderzoek is praktijkonderzoek waarbij een oplossing voor een probleem wordt ontworpen en deze oplossing vervolgens wordt getest. De nadruk van het onderzoek ligt dan ook op het ontwikkelen en testen van oplossingen voor een probleem en niet op het onderzoeken van het probleem zelf. Dat laatste gebeurt natuurlijk wel – je moet immers weten wat er aan de hand is als je ergens een oplossing voor ontwerpt – maar daar ligt niet de nadruk. Terwijl je bij een ’traditionele’ Thesis ongeveer 90% van je tijd besteedt aan het onderzoeken van het probleem en ongeveer 10% aan het bedenken en ontwikkelen van een oplossing, is deze verdeling bij een ontwerpende onderzoeksthesis eerder 50%. -50.

Houd er rekening mee dat de termen ontwerpgericht onderzoek en ontwerpend onderzoek vaak door elkaar worden gebruikt. Ontwerponderzoek is eigenlijk onderzoek naar ontwerp of ontwerpmethoden en ontwerp- of ontwerpgericht onderzoek benadert onderzoek vanuit het perspectief van een ontwerper.

Wat is een goed voorbeeld van een ontwerponderzoek?

Om inspiratie op te doen is het altijd goed om eens wat voorbeelden van een ontwerponderzoek te bekijken. Op deze site vind je verschillende voorbeelden van een ontwerponderzoek. Of zie hier een Thesis ontwerpgericht interventieonderzoek.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Welke stappen neem je binnen ontwerponderzoek?

Ontwerpgericht onderzoek volgt de stappen van Design Thinking. Er bestaan verschillende benamingen voor die stappen, maar de gemakkelijkste zijn de vier D van Design Thinking: Discover, Define, Develop en Deliver. Deze vier stappen worden verdeeld in twee fases. De eerste fase is meer probleem-georiënteerd (Discover en Define) en de tweede fase meer oplossings-georiënteerd (Develop en Deliver). Je Thesisproces ziet er bij ontwerpgericht onderzoek daarom als volgt uit:

1. Ontdekken: dit is de stap waarin je breed gaat onderzoeken wat er allemaal speelt rondom het probleem waarvoor je een oplossing gaat ontwerpen. Wat speelt er bij de organisatie waarvoor je onderzoek doet, wat speelt er bij de klant, wat speelt er in de branche, etc. ? Je kan bij deze stap allerlei bestaande analysemodellen en canvassen gebruiken. Omdat ontwerpgericht onderzoek de gebruiker van de oplossing voorop stelt (de klant), mag deze in je onderzoek absoluut niet ontbreken!

2. Define: dit is de stap waarin je jouw bevindingen uit de Discover-stap samenbrengt in een probleemkluwe. Je kan het zien als een samenvattende stap waarbij je alles wat er speelt inzichtelijk maakt. We adviseren je om dit visueel te maken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een mindmap. Vervolgens definieer je, samen met je opdrachtgever, de design challenge: dát probleem waarvoor je een oplossing gaat ontwerpen. Hiermee rond je de probleem-georiënteerde fase af.

3. Ontwikkelen: dit is de stap waarin je oplossingen gaat ontwerpen. Voor je Thesis is het erg belangrijk dat je goed documenteert hoe je aan die oplossing gekomen bent. We adviseren je om in deze stap een logboek bij te houden zodat je achteraf gemakkelijk terug kan vinden welke input tot de voorgestelde oplossing heeft geleid. Om tot een goede oplossing te komen kan je verschillende dingen doen, zoals: -> Je kan een literatuurstudie doen om te kijken welke suggesties anderen hebben gedaan rondom dit probleem -> Je kan een ‘best practice’-studie doen om te kijken hoe andere organisaties, binnen en buiten de branche, een vergelijkbaar probleem oplossen -> Je kan met de klanten om de tafel om samen een oplossing te ontwerpen (Co-creatie) -> Je kan een brainstormsessie houden met medewerkers van de organisatie. Samen met je opdrachtgever bepaal je vervolgens welke oplossing op papier het beste lijkt.

4. Deliver: dit is de stap waarin je de voorgestelde oplossing gaat testen op effectiviteit. Je geeft in deze stap dus een antwoord op de vraag ‘lost de gekozen oplossing het probleem daadwerkelijk op?’. Om de oplossing te kunnen testen maak je eerst een prototype. Dit prototype leg je vervolgens voor aan de personen waarvoor de oplossing bedoeld is: de klanten. Typische onderzoekstechnieken in deze stap zijn user-testing en A/B-testing, maar ook meer standaardtechnieken als interviews en enquêtes kunnen worden toegepast. Meestal zijn meerdere testrondes noodzakelijk. Leg in je Thesis goed vast wat de uitkomsten waren van een testronde, wat je vervolgens aan het prototype hebt aangepast en wat dan weer de uitkomsten zijn van de volgende testronde, etc. Je blijft sleutelen aan je oplossingen en deze testen totdat het eindresultaat bevredigend is.

Hoe schrijf ik een goed ontwerponderzoek?

  • Neem aan het begin van je Thesis een hoofdstuk ‘Ontwerponderzoek’ of ‘Design Thinking’ op waarin je de lezer meeneemt in het type onderzoek dat je doet en uitlegt wat jouw aanvliegroute is. Presenteer in dit hoofdstuk ook een leeswijzer.
  • Werk visueel: maak mindmaps, schema prototypes, etc.
  • Ga goed beslagen ten ijs! Lees veel over ontwerponderzoek voordat je aan het onderzoek zelf begint. Een mooi basiswerk is het ‘Handboek ontwerpgericht wetenschappelijk onderzoek’ van Joan van Aken en Daan Andriessen, maar je zou ook enkele boeken over Design Thinking kunnen lezen. Ontwerpgericht onderzoek is echt heel anders dan ‘traditioneel’ onderzoek, dus verdiep je goed in de materie!

DON’Ts bij een Thesis op basis van ontwerpgericht onderzoek:

  • Houd niet te stevig vast aan het standaard Thesis-format. Een Thesis op basis van ontwerpgericht onderzoek ziet er qua opzet anders uit dan een ‘standaard’ Thesis, dus pas je inhoudsopgave aan. Voor Hogeschool-Thesis zou je eens kunnen kijken naar deze opbouw, en voor wo-Thesis zou je kunnen kijken naar het publicatieschema van Gregor en Hevner.
  • Ga niet te snel door de Develop-stap heen. De standaardfout bij ontwerpgericht onderzoek is dat er al een oplossing in je hoofd zit (of in het hoofd van je opdrachtgever!) en dat die direct leidend wordt voor je Thesis. De Develop-stap is een divergerende stap waarbij je echt breed oplossingen onderzoekt. Het zal je Thesis absoluut ten goede komen wanneer je veel tijd investeert in deze stap!
  • Laat je niet te veel leiden door je opdrachtgever. Bij ontwerponderzoek los je een praktijkprobleem op, dus het is logisch dat je jouw opdrachtgever intensief betrekt bij het proces. Vooral op de twee beslismomenten in het proces: (1. Wat definiëren we als de design challenge? en 2. Welke oplossing selecteren we om te testen?) is de inbreng van de opdrachtgever cruciaal. Maar bij de verkennende stappen (zowel bij de probleemverkenning in de eerste stap als bij de oplossingsverkenning in de derde stap) is het belangrijk dat je met een open vizier te werk gaat.

Naar een mooi ontwerponderzoek Thesis!

Topscriptie wenst je veel succes bij de uitvoering en verslaglegging van het ontwerponderzoek in jouw Thesis. Kom je er niet helemaal uit en heb je hulp nodig? Je weet ons te vinden!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Mixed methods

Alles over

3. Onderzoeksmethoden Thesis

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?