Skip to content

Studie- en Thesistips > 3. Onderzoeksmethoden Thesis

Betrouwbaarheid en validiteit Thesis

Thesistips Alle onderwerpen

Een belangrijk onderdeel van je Thesis/beroepsproduct is het beschrijven van de betrouwbaarheid en validiteit. Dit is inmiddels een vereiste voor zowel Hogeschool- als wo-studenten, en met deze onderdelen wordt vaak rekening gehouden in je onderzoeksmethode . Dagelijks helpen wij studenten met betrouwbaarheid en validiteit, want het beschrijven van deze onderzoeksconcepten kan vaak wel, maar toepassen? Dat is een andere ketel vis! In dit artikel leggen we deze concepten uit en geven we je tips om de concepten betrouwbaarheid en validiteit toe te passen in je Thesis. Wij wensen u veel succes!

Wat is betrouwbaarheid?

Het concept betrouwbaarheid wordt in het Engels vertaald als betrouwbaarheid. Als je deze term opzoekt in je onderzoeksboek, kom je vaak verschillende definities tegen. Betrouwbaarheid gaat er in feite om dat je ervoor zorgt dat de resultaten van je onderzoek zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid komen. Als een medestudent jouw onderwerp had, zou je willen dat hij of zij bijna dezelfde resultaten zou behalen als jij. Alleen dan is het onderzoek betrouwbaar en het onderzoek reproduceerbaar.

Voorbeeld betrouwbaarheid

Voorbeeld betrouwbaarheid: je doet een onderzoek naar het eetpatroon van vegetariĂ«rs in BelgiĂ«. Je besluit om een enquĂȘte uit te zetten en gebruikt social media (zoals Facebook) om respondenten te vinden. Je merkt dat het vooral medestudenten zijn, uit jouw studentenstad, die gehoor geven aan jouw oproep om mee te doen aan de enquĂȘte. Maar is dat wel een betrouwbaar onderzoek? Je wilt immers dat de resultaten overeenkomen met de werkelijke situatie, en iets zeggen over alle vegetariĂ«rs in BelgiĂ«. Wanneer overwegend studenten mee zouden doen aan het onderzoek, is de betrouwbaarheid laag. Om de betrouwbaarheid te waarborgen kun je de groep respondenten uitbreiden zodat deze beter aansluit bij de werkelijke situatie. Je zou bijvoorbeeld aanvullend gebruik kunnen maken van andere selectiemethoden (zoals oproepjes op fora, aanvullend schriftelijke enquĂȘtes etc.).

Hoe meet je de betrouwbaarheid in kwantitatief onderzoek?

Betrouwbaarheid wordt in kwantitatief onderzoek veelal uitgedrukt in een betrouwbaarheidspercentage van 95% of 99%. Wil jij weten hoeveel respondenten je nodig hebt om deze mate van betrouwbaarheid te halen? Dan kun je gebruik maken van een steekproefcalculator, bijvoorbeeld via deze link.

De betrouwbaarheid van vragenlijsten kun je ook meten met SPSS. Hierbij bereken je de zogenaamde Cronbach Alpha. Indien deze waarde .80 of hoger is duidt dit op een hoge betrouwbaarheid. De meeste literatuur geeft aan dat een waarde die gelijk aan of hoger dan .70 ook nog betrouwbaar is.

Let op: je kunt niet zomaar alle vragen (met verschillende antwoordcategorieën) samennemen, dit heeft invloed op de betrouwbaarheid van je onderzoek!

Hoe meet je de validiteit in kwantitatief onderzoek?

De validiteit in kwantitatief onderzoek heeft normaliter te maken met welke vragen je stelt aan de respondenten. Validiteit betekent dat jouw gevonden resultaten straks ook inhoudelijk juist zijn.

Om de validiteit te waarborgen kun je de vragen vaak het beste opstellen (dat is ook het meest betrouwbaar!) wanneer je je literatuuronderzoek reeds hebt afgerond. Je kunt dan beter bepalen welke (abstracte) begrippen belangrijk zijn (bijvoorbeeld geluk of succes), en kunt aan de hand van deze begrippen verschillende vragen (indicatoren) gaan opstellen. Je bent dan bezig met het operationaliseren van je onderzoek.

Houd hierbij altijd het doel van het onderzoek en de deelvragen in je achterhoofd. Er zijn voor veel onderwerpen al bestaande vragenlijsten die een goede validiteit hebben. Mochten er geen bestaande vragenlijsten met een goede validiteit beschikbaar zijn, dan moet je zelf een vragenlijst opstellen. Een handig hulpmiddel hierbij is een operationaliseringsmodel (operationaliseringstabel). Hieronder geven we je hiervan een voorbeeld.

Voorbeeld operationaliseringsmodel

Hierboven hebben we het vooral gehad over de methodologische validiteit, maar je kunt ook (vooral voor wo studenten) kijken naar de statistische validiteit. Hierbij kijk je of de gebruikte statistische modellen voldoen aan de achterliggende aannames.

Hoe meet je de betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek?

Ook bij kwalitatief onderzoek is betrouwbaarheid belangrijk. Bij de betrouwbaarheid dien je zaken te beschrijven die betrekking hebben op de omstandigheden van je onderzoek, zoals het feit dat er een rustige locatie is gekozen (zodat de respondenten niet gestoord konden worden) of de houding van de interviewer (respondenten mogen niet beĂŻnvloed worden, dus neem een open houding aan, stel open vragen en geen sturende vragen, laat tussentijdse stiltes vallen etc.).

Het is ook belangrijk dat je de representativiteit van je steekproef beschrijft, gezien de representativiteit van de steekproef zorgt voor een betere betrouwbaarheid. Als je bijvoorbeeld de wensen en behoeften van de doelgroep van een bedrijf in kaart wil brengen, probeer dan niet alleen de huidige klanten mee te nemen maar neem juist ook de potentiële afnemers mee in je onderzoek.

Tevens is het goed om te beschrijven waarom je specifiek voor deze onderzoeksmethode hebt gekozen en wat daar de voor- en nadelen van zijn. Zo kun je bij interviews kiezen uit gestructureerde, semigestructureerde of diepte-interviews. Welke keuze je ook maakt, het gaat er uiteindelijk om dat je jouw keuze hierin zo goed mogelijk verantwoord (tip: het helpt vaak om het doel van de interviews erbij te zetten).

Hoe meet je de validiteit in kwalitatief onderzoek?

Net als bij kwantitatief onderzoek gaat het er bij de validiteit van kwalitatief onderzoek om dat je de juiste vragen/topics opstelt die jouw onderwerp ook echt omvatten. Ook hier zou je gebruik kunnen maken van een operationaliseringsmodel. De interviewvragen (bij gestructureerde- en semigestructureerde interviews) worden vaak genoteerd in een interviewgids zodat je goed voorbereid naar het interview kunt gaan, bij een diepte-interview gebruik je vaak een itemlist. Hierin kun je tevens een inleiding voor jezelf uitschrijven die je aan elke geĂŻnterviewde vertelt aan de start van het interview en vermeld je ook de vertrouwelijkheid.

Hieronder zie je in de afbeelding een voorbeeld van een interviewgids:

Als laatste dien je hier al te beschrijven hoe je de analyses gaat uitvoeren en of je de interviews bijvoorbeeld hebt opgenomen met een audiorecorder. en hebt uitgewerkt in tranthesis. Verder is het voor de validiteit van een interview ook altijd goed om de interviewvragen vooraf voor te leggen aan een expert en, indien mogelijk, proefinterviews af te nemen.

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Beschrijf dus in je Thesis zoveel mogelijk aspecten die eraan hebben bijgedragen dat de betrouwbaarheid en validiteit van jouw onderzoek zo hoog mogelijk is. Bespreek in ieder geval bij het beschrijven van de betrouwbaarheid en validiteit de volgende punten:

Waarom je hebt gekozen voor dit type onderzoek (kwalitatief/ kwantitatief), meer informatie over je methode (dus niet alleen “interviews” maar bijvoorbeeld “semigestructureerde interviews”) en waarom je daarvoor kiest

Waarom je hebt gekozen voor dit aantal respondenten. Bij kwantitatief onderzoek kun je daarvoor dus de steekproefcalculator gebruiken, bij kwalitatief onderzoek kun je dit theoretisch beredeneren)

Of je eerst een pre-test/ proef(enquĂȘte/ interview) hebt uitgevoerd, en op welke manier

Hoe je jouw respondenten hebt geselecteerd (via bijvoorbeeld social media, oproepjes etc.) en hoe je ben omgegaan met de privacy van je respondenten (anoniem of niet). Klik hier om te lezen hoe je jouw SPSS dataset anonimiseert)

Een verantwoording van hoe je tot de vragen van je enquĂȘte/interview/etc. bent gekomen, klik hier voor tips over het opstellen van goede enquĂȘtevragen

De representativiteit van de respondenten in jouw onderzoek (steekproef)

Responspercentage: Hoeveel mensen je hebt uitgenodigd (als dit is na te gaan, bijvoorbeeld wanneer je een mailing hebt uitgezet) en hoeveel mensen er uiteindelijk hebben meegedaan.

Hoe je hebt geprobeerd de respons te verhogen: om ervoor te zorgen dat je meer respondenten hebt, en je steekproef zo representatiever wordt, loont het vaak om een cadeaubon te verloten onder de deelnemers en een reminder uit te sturen (bijvoorbeeld een week nadat je de uitnodiging hebt verstuurd). Je zult zien dat er daardoor meer respondenten aan jouw onderzoek zullen meedoen.

Hoe je de resultaten hebt geanalyseerd (bijvoorbeeld middels SPSS en welke analyses je hebt gebruikt bij kwantitatief onderzoek, en in het geval van kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews kun je bijvoorbeeld beschrijven op welke manier je de resultaten hebt gecodeerd).

Hoe beschrijf je de betrouwbaarheid van literatuuronderzoek (secundair onderzoek)?

De definitie van literatuuronderzoek is volgens Topscriptie: 

Een overzicht van reeds bestaande informatie over je onderwerp (wat is er al bekend), dat de context weergeeft van en ‘gaten’ identificeert in de literatuur, een kritische en samenhangende bespreking is en de relaties laat zien tussen voorgaande onderzoeken.

Veel studenten vergeten te beschrijven hoe zij de betrouwbaarheid van hun literatuuronderzoek (deskresearch) zo hoog mogelijk hebben gehouden. Het is belangrijk om ook de betrouwbaarheid in het geval van een literatuuronderzoek te beschrijven. Beschrijf bij de verantwoording van de betrouwbaarheid bijvoorbeeld de volgende aspecten:

Tegenwoordig is er op internet bijvoorbeeld veel foutieve informatie te vinden, Google kan de bron niet altijd nagaan en iedereen is vrij om een website te maken en iets te publiceren. Het is daarom goed om te beschrijven dat je zoveel mogelijk gebruik hebt gemaakt van objectieve bronnen, waarbij een auteur geen/ weinig commerciële belangen heeft en dat je hier specifiek naar hebt gekeken bij het selecteren van de literatuur.

Als je gebruikt hebt gemaakt van databases, geef dan aan welke databases je hebt gebruikt en waarom. Wellicht heb je daarnaast gebruik gemaakt van Google Scholar i.p.v. Google.

Geef aan welke zoektermen en combinaties hiertussen je hebt gebruikt (let op het gebruik van AND en OR). Tip: het loont zich vaak ook om de zoektermen zowel in het Engels als het België te proberen. Met de bovenstaande tips van Topscriptie kun je zelf aan de slag om de betrouwbaarheid en validiteit van jouw onderzoek in je Thesis te beschrijven. Let op dat de bruikbaarheid van je onderzoek een ander begrip is dan de betrouwbaarheid en validiteit. Je onderzoek kan bijvoorbeeld wel heel bruikbaar (en waardevol) zijn voor het bedrijf, terwijl de betrouwbaarheid en validiteit niet zo hoog is. Vergeet niet om in je discussie de beperkingen van je onderzoek te beschrijven. Het maakt het stuk juist sterker als je laat zien dat je je hiervan bewust bent. Realiseer je dat elke Thesis en elk onderzoek zijn eigen problemen kent op het gebied van de betrouwbaarheid of validiteit.

Wat beschrijf je in de betrouwbaarheid en validiteit van je Thesis?

In de betrouwbaarheid en validiteit van je thesis beschrijf en verantwoord je jouw onderzoeksmethoden. De elementen die hier veelal in terugkomen zijn: het aantal en de selectie van de respondenten, hoe de interview/ enquĂȘtevragen zijn opgesteld, de representativiteit en respons.

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?