Skip to content

Portfolio

Thesistips Alle onderwerpen

Wil jij eindelijk een portfolio schrijven waar jouw begeleider(s) wél blij van worden? Lees dan deze pagina vol tips bij het schrijven van je portfolio!

Veel studenten moeten tijdens hun opleiding (of voor hun afstudeeropdracht) een portfolio schrijven, een soort digitale map waarin je veelal ook verschillende opdrachten en documenten bundelt. In een digitaal portfolio kan men lezen wat je allemaal kunt, waaruit dat blijkt en hoe jij je in de toekomst verder wil gaan ontwikkelen. Een afstudeerportfolio (of ontwikkeldossier) heeft in principe twee verschillende doelen. Allereerst krijgt jouw docent op deze manier inzicht in jouw sterke en zwakke punten en competenties. Een portfolio helpt je bij het reflecteren op verschillende handelingen. Je wordt bewust gemaakt van dingen die je hebt bereikt en je denkt na over de toekomst.

Inhoud van een portfolio

Een portfolio bestaat uit verschillende onderdelen, afhankelijk van de eisen van jouw opleiding. De kern bestaat vaak uit het beschrijven van competenties waarbij je jouw professionele vaardigheden beschrijft. Enkel de competenties benoemen is niet voldoende, je dient daarnaast per competentie in te gaan op de feedback die je hebt ontvangen (door bijv. docenten, medestudenten, maar ook door externen zoals praktijkbegeleiders) en wat je ervan kan leren (denk aan de 360 graden feedback analyse), bijvoorbeeld:

Portfolio

Veelal dien je aan het einde van je portfolio SMART geformuleerde ontwikkelingsdoelstellingen te formuleren.

Wat zijn tips om een goed portfolio te schrijven?

Tips:

Bekijk eens een voorbeeld van een Hogeschool portfolio voor inspiratie!

Ga vooraf na wat het doel is van het portfolio: dien je vooral te reflecteren op de ontwikkeling van je competenties (ontwikkelingsportfolio) of juist meer het presenteren van je competenties en gemaakte producten/ werken (showcaseportfolio) of vooral de beoordeling van competenties (beoordelingsportfolio)?

Zorg voor een goede opbouw en structuur. Een portfolio is vaak een groot document, het is voor de lezer (docent) handig om een duidelijke inhoudsopgave te hebben. Denk ook aan tussenconclusie, inleidingen op het hoofdstuk. Maar schrijf altijd wel kort, bondig en helder!

Zorg voor een ruime reflectie op jouw competenties, waarom behoort het tot jouw competenties? Waaruit blijkt het? En hoe wil je je verder gaan ontwikkelen in jouw competenties? Ga dus dieper in op jouw competenties en beschrijf meerdere situaties (bewijzen) om dit te verantwoorden. Een richtlijn is ongeveer 2 bewijsstukken per competentie.

Vervolgens lever je ook een portfolio/ dossier met bewijsmateriaal aan. Hierin worden eventuele diploma’ (deel)certificaten en eindproducten opgenomen. Het wordt als het ware een persoonlijke etalage van jouw behaalde resultaten en ontwikkelingen. Je wordt vaak volledig vrijgelaten wat betreft de opmaak van je document. Als laatst bevat het portfolio een persoonlijk ontwikkelingsplan met leerdoelen. Hierin omschrijf jij hoe jij je wilt gaan ontwikkelen in de toekomst. De leerdoelen ondersteunen jou bij de verschillende ontwikkelingen.

Probeer de leerdoelen zo SMART mogelijk te formuleren!

Schrijf eerst de inleiding van je portfolio en pas op het einde je voorwoord van je portfolio.

Portfolio nakijken: laat altijd iemand je portfolio nakijken alvorens je deze inlevert!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Portfolio schrijven in het onderwijs

In het onderwijs wordt steeds meer gebruik gemaakt van een portfolio, waarbij competenties belangrijk zijn. Tijdens het maken van een portfolio maak je verschillende keuzes en ontwikkel je verschillende competenties. Tijdens het maken van een eindproduct werk je met elkaar samen en worden verschillende vaardigheden ontwikkeld. Het eindproduct bestaat vaak niet alleen uit een gezamenlijk eindproduct, maar ook uit een individueel verslag. Hierin geef jij de samenwerking met de groep hebt ervaren en wat jouw persoonlijke bijdrage aan het eindproduct is geweest. Het is fantastisch als jij een aantal competenties hebt kunnen verbeteren tijdens het opleveren van het gezamenlijke eindproduct.

Onderstaande vragen kunnen je helpen om situaties en competenties te beschrijven:  

  • Wat is er gebeurd? Geef een zo concreet mogelijke weergave. Wie waren erbij betrokken?
  • Wat was jouw rol en welke rol hadden anderen? Welke doelen en intenties had je?
  • Hoe heb jij gehandeld? Denk hierbij aan wat je zei, hoe je dat zei en hoe je fysiek / non-verbaal reageerde. Wat waren de reacties die je kreeg?
  • Hoe reageerden anderen op elkaar (indien van toepassing)?
  • Wat heb je precies geleerd? Wat wil/ moet je nog leren om jezelf als professional verder te kunnen ontwikkelen?
  • Heb je ondersteunde instrumenten ingezet? Denk bijvoorbeeld aan: video-opname, observatie- en intakeformulieren en ander materiaal.

Portfolio op het werk

Na een aantal jaren ben je klaar met je opleiding en is het tijd om kennis te gaan maken met het werkveld. Het portfolio ondersteunt jou tijdens het leren op je werk. Aspecten die je eerder hebt geleerd kan je wellicht toepassen in de toekomst. In een persoonlijk ontwikkelingsplan beschrijf jij wat je graag wilt leren en hoe je dit gaat bereiken. Door eens in de zoveel tijd gezamenlijk met je leidinggevende te kijken naar het portfolio, kun je de voortgang en eventuele nieuwe ontwikkelmogelijkheden bespreken. Probeer in het reflectiegedeelte niet alleen jouw eigen opvattingen naar voren te laten komen, maar laat ook de opvatting van collega en andere betrokkenen naar voren komen. Door middel van feedback blijf je jezelf ontwikkelen.

Portfolio nakijken

Ga jij een portfolio schrijven? Dan wensen wij jou veel succes met het opstellen van jouw leerdoelen en competenties. De leerdoelen leiden uiteindelijk tot jouw persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen op school, maar ook in een organisatie blijf je op deze manier bezig met leren. Je ontwikkelt jezelf niet alleen op het gebied van de verschillende werkzaamheden, maar je ontwikkelt je ook op persoonlijk gebied. Wil jij je afstudeerportfolio laten nakijken? Bij Topscriptie helpen we je graag met het nakijken van je portfolio. Neem contact met ons op!

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader
Wat is een portfolio?

Een portfolio is een verzameling werken en opdrachten waarin jij beschrijft en reflecteert op de vaardigheden en competenties die je hebt geleerd gedurende een periode. Een portfolio wordt steeds vaker gebruikt voor een afstudeeropdracht. Benieuwd naar meer informatie? Bekijk ons opgestelde portfolio pagina.

Hoe maak je een portfolio?

Een portfolio maken is afhankelijk van de eisen die jouw school geeft aan de inhoud ervan. Samen kunnen we sparren voor de juiste invulling hiervan. Maak bijvoorbeeld gebruik van ons gratis intakegesprek.

De of het portfolio?

Voor het woord portfolio is het mogelijk om zowel ‘de portfolio’ als ‘het portfolio’ te gebruiken. De keuze van welke vorm je gebruikt kan afhangen van jouw eigen voorkeur. Over het algemeen wordt er vaker gebruik gemaakt van ‘het portfolio.’

Hoe ziet een portfolio eruit?

Een portfolio is verschillend en afhankelijk van de eisen en richtlijnen van je opleiding. Het kan bijvoorbeeld een deel uit je eigen cv zijn of een reflectie over de opgedane ervaringen en wat je hebt geleerd. Maar voor een afstudeeropdracht kan het ook een gedeeltelijk onderzoek zijn op basis van een vraagstuk.

Wat is portfolio management?

Een portfolio management geeft de richting aan met de doelen van een organisatie om deze te realiseren. Verschillende modellen kunnen worden toegepast voor portfolio management."

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?