Skip to content

Privacyverklaring Topscriptie B.V.

Topscriptie B.V. respecteert de privacy van al haar (potentiële) klanten. Je Thesis bevat belangrijke informatie die vaak nog niet is gepubliceerd aan derden, maar vaak ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie en concurrentiegevoelige informatie. Daarnaast verzamelen wij (persoons)gegevens indien je gebruik maakt van onze diensten. Alle informatie en (persoons)gegevens die je ons verstrekt omtrent de Thesisbegeleiding blijft volledig vertrouwelijk en wij verstrekken geen gegevens aan derden of aan onderwijsinstellingen. Via deze privacyverklaring willen we je laten weten dat wij zorgvuldig met je Thesis en jouw (persoons)gegevens omgaan en deze te allen tijde geheim zullen houden.

In deze privacyverklaring informeren we je over de wijze waarop Topscriptie B.V. met je (persoons)gegevens en andere vertrouwelijke informatie omgaat. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door Topscriptie B.V. voor de diensten die we bieden. Met persoonsgegevens (“Persoonsgegevens”) bedoelen wij Persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. Topscriptie B.V. kwalificeert hierbij als “Verantwoordelijke” in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en als “Verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Hieronder kun je meer lezen over de volgende onderwerpen:

 1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt, welke wettelijke grondslag is er voor de verwerking en met wie delen we ze eventueel?
 2. Bij gebruik van de website;
 3. Wanneer je een account maakt in de online community via onze website (“Online Community”);
 4. Wanneer je contact met ons opneemt;
 5. Wanneer je een overeenkomst met ons aangaat buiten de Online Community om.
 6. Hoe worden je gegevens beschermd?
 7. Hoe lang worden je gegevens bewaard?
 8. Inzage, correctie en wijziging van je gegevens en andere rechten die jou toekomen
 9. Contactgegevens en wijzigingen aan deze privacyverklaring.

1. Welke Persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

In het kader van onze dienstverlening legt Topscriptie B.V. verschillende (Persoons)gegevens vast. Het hangt af van de manier waarop je gebruik maakt van onze dienstverlening, om welke gegevens het gaat. Hierna beschrijven we per soort gebruik welke gegevens we verwerken, waarom, met welke wettelijke grondslag en met welke andere partijen we de gegevens mogelijk delen. We delen de gegevens nooit zonder jouw toestemming met andere partijen dan die we hieronder noemen. Ook zullen we je gegevens nooit aan derde partijen verkopen.

a. Je bezoekt onze website alleen

Wij maken gebruik van analytische cookies (Google Analytics)

Daarnaast maken we gebruik van Facebook Pixel.

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om de effectiviteit van advertenties te meten en om vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op onze websitebezoekers.

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacybeleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

b. Je maakt een account aan in de Online Community

b. Je maakt een account aan in de Online Community 

Wanneer je besluit om onze diensten af te nemen, dien je je te registreren in onze Online Community via de link https://community.Topscriptie.nl. Je maakt een account aan, dat beveiligd is met een wachtwoord en dat gekoppeld is aan je e-mailadres. Je voert je gegevens zelf in en kunt deze, door in te loggen in je account, ook te allen tijde zelf wijzigen.

We verwerken de volgende gegevens:

–    Voor- en achternaam*;

–    E-mailadres*;

–    Geslacht*;

–    Adres*;

–    Postcode*;

–    Stad*;

–    Land*;

–    Telefoonnummer*;

–    Skype

–    Leeftijd*;

–    Opleidingsniveau*;

–    Schoolnaam;

–    Naam opleiding*;

–    Titel Thesis;

–    Einddatum Thesis;

–    Eventuele geüploade documenten, zoals (een opzet van) je Thesis.

De hierboven genoemde gegevens met een (*) zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door jou gevraagde diensten; de gegevens zonder (*) kun je zelf als optionele gegevens invullen, maar zijn niet noodzakelijk.

We verwerken geen betaalgegevens. Betalingen vinden plaats in de Online Community en worden verwerkt via een derde partij: Mollie Payments (https://www.mollie.com/nl/). In onze beveiligde betaalomgeving kun je op verschillende manieren (iDEAL, PayPal, Bancontact en SOFORT banking) veilig betalen. Je voert de gegevens van je bankrekening alleen in op deze beveiligde pagina’s en je voltooit hier vervolgens je bestelling.

Met welk doel:

Topscriptie maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens die je in je account opslaat om je aankoop van begeleidingsuren te verwerken – oftewel, om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • We gebruiken de gegevens en eventueel documenten die je in je account opslaat om je in contact te brengen met de aan jou toegewezen Thesisbegeleider en om deze Thesisbegeleider te voorzien van de noodzakelijke informatie om jou te kunnen begeleiden bij je Thesis – oftewel, om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • Het analyseren van gegevens voor onderzoeksdoeleinden zoals (wetenschappelijk) en statistisch onderzoek. Dit gebeurt altijd geheel anoniem;
 • We gebruiken informatie over je onlinegedrag om onze online diensten en jouw surfervaring te verbeteren.

Gedeeld met wie:

We delen deze informatie met:

 • Onze partner die fungeert als beheerder van de Online Community, om ervoor te zorgen dat de Online Community technisch gezien naar behoren werkt;
 • De Thesisbegeleider die aan jou is gekoppeld en die jou zal begeleiden bij je Thesis.

Wettelijke grondslag: 

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met jou hebben uit te voeren.

c. Wanneer je contact met ons opneemt

Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door het stellen van een vraag over onze dienstverlening via info@Topscriptie-be.searchclicksdesign.com, telefoon, social media of post, gebruiken wij je Persoonsgegevens om te reageren op je vraag. Wij registreren je vraag vervolgens in onze administratie.

Welke gegevens:

We verwerken de volgende gegevens:

 • Je voor- en achternaam;
 • Afhankelijk van de wijze waarop je ons benadert: je telefoonnummer, e-mailadres en/of woonadres;
 • Eventuele door jou meegestuurde documenten, zoals (een opzet van) je Thesis*;
 • Gegevens omtrent jouw opleiding en Thesis, zoals je onderwijsinstelling, je hulpvraag, jouw Thesisonderwerp, eventuele deadline(s)*;
 • Jouw voorkeuren op het gebied van onze dienstverlening en eventuele bijzonderheden die je ons daaromtrent doorgeeft*.

De hierboven genoemde gegevens met een sterretje (*) zijn gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door jou gevraagde diensten; de gegevens zonder sterretje (*) kun je zelf als optionele gegevens meesturen, maar zijn niet noodzakelijk

Met welk doel:

Topscriptie B.V. maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren;
 • We gebruiken de gegevens en eventuele informatie in de documenten die je ons toestuurt om je vragen te beantwoorden en je te adviseren bij je vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van het type Thesisbegeleiding, de hoeveelheid begeleidingsuren of welke Thesisbegeleider bij jou past;
 • We gebruiken de gegevens om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten.

 Gedeeld met wie: 

We delen deze informatie met:

 • Onze Thesisbegeleider(s), bijvoorbeeld om jouw vraag of klacht bij hen te controleren of hun beschikbaarheid te controleren.

Wettelijke grondslag: 

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk om, afhankelijk van de reden waarom je contact met ons opneemt, je te adviseren of je te helpen bij vragen en/of klachten.

d. Wanneer je een overeenkomst met ons aangaat buiten de Online Community om

Wanneer je buiten de Online Community om een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld omdat je andere diensten dan hiervoor genoemd van Topscriptie wil afnemen, gebruiken wij je Persoonsgegevens om de overeenkomst met jou uit te voeren en je bijvoorbeeld een factuur te sturen voor onze uitgevoerde diensten.

Welke gegevens:

 • We verwerken de volgende gegevens:
 • Je voor- en achternaam;
 • Je telefoonnummer, e-mailadres en woonadres;
 • Je factuurgegevens;
 • Eventuele door jou meegestuurde documenten;
 • Jouw voorkeuren op het gebied van onze dienstverlening en eventuele bijzonderheden die je ons daaromtrent doorgeeft.

Met welk doel: 

Topscriptie maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • We gebruiken de gegevens om onze dienstverlening te verbeteren;
 • We gebruiken de gegevens die je ons verstrekt om de overeenkomst met jou uit te voeren en je daarvoor een factuur te sturen;
 • We gebruiken de gegevens om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten.

Gedeeld met wie: 

We delen deze informatie met:

 • Onze Thesisbegeleiders of andere partners die wij eventueel inschakelen voor de door jou gevraagde dienstverlening.

Wettelijke grondslag: 

 • De verwerking van de bovenstaande gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening – oftewel om de overeenkomst die we met jou hebben uit te voeren.

Aanvullende overdracht van Persoonsgegevens 

In aanvulling op de hiervoor beschreven situaties waarin wij Persoonsgegevens delen, worden Persoonsgegevens die Topscriptie verzamelt via gebruik van de website mogelijk gedeeld in geval van:

 • Een zakelijke overdracht: in geval van verkoop, fusie, reorganisatie of ontbinding van Topscriptie of een vergelijkbare situatie gerelateerd aan Topscriptie, kunnen Persoonsgegevens onderdeel zijn van de over te dragen activa;
 • Wettelijke verplichtingen: indien dit wettelijk wordt vereist of indien oprecht overtuigd dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendom te beschermen en te verdedigen, (iii) in dringende situaties te handelen om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de website of het publiek te beschermen, of (iv) te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid, worden Persoonsgegevens geopenbaard of gedeeld.

5. Contactgegevens en wijzigingen aan dit beleid

Indien je contact met ons wil opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

Mirjam de Winter – Topscriptie B.V.

E-mailadres: info@Topscriptie-be.searchclicksdesign.com

Telefoonnummer: 010 333 0412

Postadres: Mercuriusweg 2H, 3113 AR Schiedam

Deze privacyverklaring kan door Topscriptie B.V. van tijd tot tijd veranderd worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of zij dit nodig acht. Indien Topscriptie.nl inhoudelijke veranderingen doorvoert of daartoe wettelijk gehouden is, zullen we je voorafgaand aan deze verandering hierover berichten via het e-mailadres in je account in de Online Community of via een bericht op onze website. Neem deze privacyverklaring regelmatig door, vooral voordat je ons enige Persoonsgegevens verstrekt. Deze privacyverklaring is voor het laatst op de hieronder aangegeven datum geüpdatet. Indien je onze website voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziende verklaring blijken.

Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 25 juli 2021.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen via: info@Topscriptie-be.searchclicksdesign.com.

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?