Skip to content

Studie- en Thesistips > 3. Onderzoeksmethoden Thesis

Goede enquêtevragen opstellen

Thesistips Alle onderwerpen

Hoe kom je tot goede enquĂȘtevragen? Een goede enquĂȘte zorgt ervoor dat je betrouwbare antwoorden krijgt op je onderzoeksvragen. Op deze pagina geven we je een checklist en tips over hoe je goede enquĂȘtevragen opstelt. Wil je meer weten over het opstellen van een goede methode en de onderbouwing, bijvoorbeeld het aantal benodigde respondenten? Kijk dan op onze methode pagina

Voordat u uw enquĂȘtevragen opstelt: een goede introductie en instructie

Het is belangrijk om uw enquĂȘte te beginnen met een introductie en eventuele instructies, zodat de respondent weet wat hij kan verwachten. Neem ook de precieze tekst van de inleiding op in je Thesis (bijvoorbeeld als bijlage). In de inleiding kun je het volgende aangeven:

Geef aan wat de tijdsduur is om het in te vullen (hou het waar mogelijk kort! Onderzoek toont aan dat veel respondenten afhaken bij een lange vragenlijst);

Geef een goede reden waarom een respondent mee moet doen aan dit onderzoek (relevantie/ belang van het onderzoek);

Wie jij bent en wat het onderwerp is;

Beschrijf of de resultaten anoniem worden verwerkt. Voor de betrouwbaarheid van je enquĂȘte is het belangrijk om de privacy en vertrouwelijkheid van respondenten zoveel mogelijk te waarborgen. Stel dus alleen relevante socio-demografische vragen en probeer je dataset anoniem op te slaan;

Bedank alvast voor deelname.

Eventueel een instructie waarin je duidelijk aangeeft hoe men de vragen invult. Hierbij geldt: hoe gedetailleerder de instructies, hoe consistenter de meting is.

Wil je graag wat ondersteuning bij het opstellen van de enquĂȘtevragen?

Wat is belangrijk bij het opstellen van de enquĂȘtevragen?

Hieronder geven we een checklist met 10 tips waar je rekening mee moet houden:

1. Stel je enquĂȘtevragen op aan de hand van de theorie. Dit is een heel belangrijk punt, rond eerst je literatuurstudie af! Het is verleidelijk om alvast je enquĂȘtevragen te verzinnen, maar een betrouwbare en valide enquĂȘte kun je enkel maken wanneer je dit baseert op je theoretisch kader. Hieronder vind je een voorbeeld van een operationaliseringsmodel, lees hier meer over op onze pagina betrouwbaarheid en validiteit. Naast een eigen enquĂȘte ontwerpen is het advies om waar mogelijk te kiezen voor een bestaande gevalideerde vragenlijst uit de theorie. Het voordeel hiervan is dat de vragenlijst al is getest op betrouwbaarheid en validiteit, maar let op: je kunt niet zomaar de vragenlijst aanpassen. De keuze voor een eigen vragenlijst of een bestaande vragenlijst is afhankelijk van je onderwerp.

2. Formuleer enquĂȘtevragen met de doelgroep en jouw onderzoeksvragen in je achterhoofd. Hou de enquĂȘtevragen simpel geformuleerd en vermijd dubbele ontkenningen. Vermijd dus bijvoorbeeld de stelling: ”Ik ben niet altijd voorbereid op nieuwe situaties”. Hierbij kun je beter het woordje ”niet” weglaten om verwarring te voorkomen.

3. Stel vooral gesloten vragen en niet teveel open vragen. Gesloten vragen zijn makkelijker te analyseren (in SPSS of andere analyseprogramma). Veel respondenten zullen weinig tekst typen. Het is soms interessant om een open vraag te stellen wanneer je onbekende achterliggende redenen of motieven wil weten.

4. Vaak wordt de antwoordcategorie ‘niet van toepassing’ vergeten op te nemen bij bepaalde vragen. Probeer dit bij vragen waarbij dit kan spelen altijd op te nemen, hiermee voorkom je dat respondenten zomaar iets antwoorden.

5. Probeer eerst algemene vragen te stellen en pas daarna specifieke vragen. Vraag bijvoorbeeld eerst naar de algemene indruk over de winkel en pas daarna specifiek over bijvoorbeeld de winkelervaringen zoals de deskundigheid van de medewerkers.

6. Wanneer je de mening van een respondent wil weten op bijvoorbeeld bepaalde stellingen, is het gebruik van de Likertschaal interessant. Een Likertschaal is in veel onderzoeken zeer betrouwbaar gebleken, veelgebruikte methode en is makkelijk in te vullen. Meestal wordt een 5-puntscchaal gebruikt, van helemaal eens (1) tot helemaal oneens (5). Echter wordt in verschillende onderzoeken aangegeven dat een 7-punts Likertschaal zorgt voor meer accuraatheid (vooral bij online enquĂȘtes). Indien je meerdere enquĂȘtevragen met Likertschaal antwoordcategorieĂ«n hebt gesteld, kun je vaak ook interessante analyses uitvoeren (in de wetenschap wordt veelal geaccepteerd dat de Likertschaal als rationiveau wordt opgevat). Voorbeeld Likertschaal: 

7. Vermijd sturende enquĂȘtevragen en sturende antwoordcategorieĂ«n. Dit is een veelgemaakte fout in enquĂȘtes, probeer daarom altijd neutraal en volledig te formuleren. Schets een neutrale situatie voorafgaand aan de vraag (schrijf bijvoorbeeld niet dat sporters meer energie krijgen van energiedrankjes, want dan creĂ«er je al een positieve richting). Zorg ook voor neutrale stellingen, vermijd sturende vragen zoals: ”Vind je ook dat energiedrankjes zorgen voor meer energie?”. CreĂ«er liever een vraag zoals: Wat is je mening over
.

8. Stel alleen relevante socio-demografische vragen. Deze vragen geven je een waardevol inzicht in de spreiding van respondenten (heb je inderdaad een betrouwbare steekproef?) en soms ook subgroepen (zijn ouders met kinderen tevredener over de voorziening dan ouders zonder kinderen?). Bij voorkeur stel je deze vragen pas aan het einde van je enquĂȘte. Veel respondenten hebben tijd en moeite gestoken in het beantwoorden van jouw enquĂȘtevragen over een bepaald onderwerp en willen de enquĂȘte dan ook daadwerkelijk afronden. Het is daarom het advies om eerst de interessante vragen te stellen en op het einde de socio-demografische vragen zoals bijvoorbeeld geslacht en leeftijd (bij voorkeur in cijfers zodat je er later interessantere analyses mee kunt uitvoeren).

9. Zorg voor een goede structuur van je enquĂȘtevragen. Probeer de vragen die over een bepaald onderwerp gaan bij elkaar te zetten.

10. Test je (online) enquĂȘte vooraf zelf Ă©n onder een paar respondenten en vraag akkoord aan je Thesisbegeleider. Zo kun je fouten of verkeerde interpretaties nog aanpassen. Tevens werkt een online enquĂȘte soms niet goed.

Figuur 1. Operationaliseringsmodel (zie punt 1 hierboven). Zie ook onze pagina over operationaliseren. 

Let op: Als je eenmaal een goede vragenlijst hebt ontwikkeld, is de volgende zeer belangrijke stap het aanbieden en uitzetten van je vragenlijst. Je kunt er ook voor kiezen om je vragenlijst eerst nog te testen alvorens deze uit te zetten. Je kunt nog zo’n goede vragenlijst hebben, maar zorg altijd voor een betrouwbare en representatieve steekproef. Denk goed na over waar je jouw vragenlijst uitzet en beschrijf dit in jouw Thesis. Veel studenten zetten hun vragenlijst uit via social media, maar dit geeft vaak een vertekend beeld (selectie-bias).

Kies bij voorkeur voor randomisatie van je enquĂȘtevragen om te voorkomen dat er een ”volgorde-effect” optreedt. De volgorde van de vragen wordt dan bepaald op basis van toeval en wisselt steeds (veelal is dit enkel mogelijk in een betaalde versie van een online enquĂȘtetool). Als je een enquĂȘte op locatie afneemt of een bestand met werknemers/ klanten hebt bijvoorbeeld, let er dan ook op dat dit random gebeurt. Je kunt bijvoorbeeld iedereen voorzien van een opvolgend nummer en vervolgens via internet een toevalsgenerator (zie Google) de nummers laten kiezen die meedoen.

Op deze pagina hebben we je alvast wat algemene enquĂȘtetips en tricks gegeven, maar ieder onderzoek is weer anders. Topscriptie heeft jarenlange ervaring, we helpen je graag wanneer je de enquĂȘtevragen graag samen opstelt, uitzet en/ of analyseert.

Wil jij graag hulp bij het opstellen van goede enquĂȘtevragen van een ervaren onderzoeksbegeleider?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Alles over

3. Onderzoeksmethoden Thesis

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?