Studie- en Thesistips > 1. De start van je Thesis

Hoe vind ik een research gap?

Wanneer je aan je bachelor- of masterthesis begint, is de kans groot dat je al eens hebt gehoord van het vinden van een ‘onderzoeksgat’. In deze blog leggen we uit wat een research gap is, bespreken we de vier meest voorkomende soorten research gaps en leggen we uit hoe je een geschikte research gap kunt vinden.

Wat is een onderzoeks kloof?

Een onderzoeksgat is een onbeantwoorde vraag of een onopgelost probleem op een bepaald gebied, wat betekent dat er een gebrek is aan bestaand onderzoek op dat gebied. Er kan ook sprake zijn van een onderzoeksgat als er al veel bestaand onderzoek is uitgevoerd, maar de bevindingen van de onderzoeken in verschillende richtingen wijzen. Stel dat je onderzoek zich bijvoorbeeld richt op het identificeren van de oorzaak (of oorzaken) van een bepaalde ziekte. Als je de literatuur leest, kom je tot de conclusie dat sommige onderzoeken concluderen dat het roken van sigaretten een belangrijke factor is. Maar je leest ook veel onderzoeken die geen verband aantonen tussen roken en de ziekte. In dat geval heb je mogelijk te maken met een onderzoeksgat.

De verschillende onderzoekslacunes

We onderscheiden vier meest voorkomende research gaps:

1. De klassieke research gap

2. Het meningsverschil research gap

3. De contextuele research gap (meest populair onder Thesisschrijvers!)

4. De methodologische research gap

1. De klassieke onderzoekskloof

Deze research gap ontstaat wanneer er een nieuw concept of fenomeen is dat nog niet veel is onderzocht, of helemaal niet. Bijvoorbeeld, wanneer er een nieuwe social media platform wordt gelanceerd, is er een mogelijkheid om de impact ervan op gebruikers te verkennen, hoe het kan worden ingezet voor marketing, de invloed op de maatschappij, enzovoorts. Hetzelfde geldt voor nieuwe technologieën, nieuwe communicatiemiddelen, nieuwe therapieën etc. Probeer altijd je onderzoek goed af te bakenen, voor een Thesis is het onderzoeken van een geheel nieuwe therapie bijvoorbeeld vaak te breed en teveel. Hou er verder rekening mee dat je gebruik moet maken van aangrenzende literatuur om je literatuuronderzoek op te bouwen. Je zult niet veel bestaande studies vinden die rechtstreeks verband houden met je onderwerp.

2. Het meningsverschil research gap

Zoals de naam al doet vermoeden, ontstaat de meningsverschil-kloof wanneer er tegenstrijdige of tegenstrijdige bevindingen zijn in het bestaande onderzoek met betrekking tot een specifieke onderzoeksvraag. Het voorbeeld dat we hierboven beschreven over de oorzaken van een ziekte is een voorbeeld van dit type research gap. Belangrijk is dat er voor dit type research gap dus verschillende tegenstrijdige bevindingen moeten zijn. Met andere woorden, een situatie waarin 95% van de artikelen één resultaat vinden en 5% het tegenovergestelde resultaat vinden, zou niet echt een meningsverschil in de literatuur vormen.

3. De contextuele research gap

Het derde type research gap is de contextuele kloof. Simpel gezegd bestaat er een contextuele research gap wanneer je een behoorlijke hoeveelheid bestaand onderzoek vindt over een bepaald onderwerp, maar er een gebrek is aan onderzoek in specifieke contexten. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan:

Een bepaalde populatie – misschien een bepaalde leeftijdsgroep, geslacht of etniciteit

Een geografisch gebied – bijvoorbeeld een stad, land of regio

Een bepaalde tijdsperiode – misschien vonden de meeste studies vele jaren of zelfs decennia geleden plaats en is het landschap veranderd.

Dit type research gap wordt door veel Thesisstudenten gekozen, omdat het je in staat stelt je onderzoek op te zetten op basis van bestaande literatuur en mogelijk zelfs bestaande vragenlijsten te gebruiken. Belangrijk is dat je in je Thesis duidelijk verantwoord waarom je verschillen verwacht in de specifieke context die jij kiest. Zorg er dus voor dat je duidelijk kunt uitleggen waarom je gekozen context anders is dan bestaande studies en waarom dat redelijkerwijs zou kunnen leiden tot verschillende bevindingen.

4. De methodologische research gap

Zoals de naam al suggereert, ontstaat dit type research gap als gevolg van de onderzoeksmethodologie of het ontwerp van bestaande studies. Je zou kunnen concluderen dat de methodologie van bestaande studies op de een of andere manier tekortschiet of dat ze een bepaald perspectief missen. Bijvoorbeeld, je zou kunnen beschrijven dat het grootste deel van het bestaande onderzoek een kwantitatieve benadering heeft gekozen. En dat er daarom een gebrek is aan inzicht dat een kwalitatieve studie zou kunnen bieden. Of je zou bijvoorbeeld kunnen beschrijven dat bestaande studies voornamelijk een momentopname van de situatie hebben gegeven – terwijl een longitudinale benadering zou kunnen helpen om te ontdekken hoe variabelen in de loop van de tijd zijn veranderd.

Hoe vind ik een research gap?

Hoe vind je een research gap?

Nu je een duidelijker beeld hebt van de verschillende soorten research gaps, is de volgende vraag natuurlijk: hoe vind je deze research gap?. We beschrijven hier een basisstrategie in twee stappen om je te helpen de research gap te vinden.

Als startpunt moet je zoveel mogelijk recente literatuuronderzoeken, systematische reviews en meta-analyses artikelen vinden die betrekking hebben op jouw onderwerp. Het is ook een goed idee om recente proefschriften te bekijken, er zijn verschillende databanken die proefschriften delen (zoals OATD – Open Access Theses and Dissertations). Zorg er dus voor dat je zo recent mogelijke bronnen bekijkt, anders zijn de research gaps die je vindt misschien al opgevuld door andere onderzoekers. Als je een flinke verzameling artikelen hebt verzameld, lees dan vooral de discussie en alles wat ze aangeven over future research. In de discussie zullen de onderzoekers expliciet aangeven waar meer studies nodig zijn – met andere woorden, jouw potentiële research gap. Je kunt ook kijken naar de beperkingen die ze beschrijven, aangezien dit vaak ideeën zal opleveren voor de methodologische research gap. Door dit proces te volgen, oriënteer je jezelf op de huidige stand van het onderzoek, wat de basis zal leggen voor het identificeren van de research gap.

Tip: ga op FRIN-jacht. FRIN Staat voor: further research is needed. Zodra je een aantal relevante artikelen hebt gevonden, zoek dan naar een aantal specifieke zoekwoorden:

• Toekomstig onderzoek

• Verder onderzoek

• Onderzoeksmogelijkheden

• Onderzoeksrichtingen

Al deze termen worden vaak gevonden in wat we de FRIN-sectie noemen. Sommige artikelen hebben een FRIN-sectie of paragraaf, of ze staan vermeld in de discussie.

We wensen je veel succes met het vinden van de research gap! Kun je hier wel wat hulp bij gebruiken of heb je andere vragen?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader