Skip to content

Studie- en Thesistips > 4. Afronding Thesis

Samenvatting Thesis schrijven en voorbeelden

Thesistips Alle onderwerpen

De samenvatting (abstract) van je Thesis maakt meteen duidelijk waar je Thesis over gaat en wat je onderzoekt. Het is bedoeld om de aandacht van je lezers te trekken, zodat ze geïnteresseerd raken in je Thesis en de rest van je stuk willen lezen. Daarom is het belangrijk dat de hoofdlijnen van je onderzoek in de samenvatting worden beschreven.

Een controlevraag die je jezelf kunt stellen is:

Schrijf je in de Samenvatting duidelijk wat je hebt onderzocht, hoe je dat hebt gedaan, wat er uit het onderzoek naar voren komt en wat je conclusie is?

De samenvatting kun je zien als je Thesis in miniatuur. De samenvatting is een systematische weergave van de inhoud van je Thesis en mag niet langer zijn dan 1 A4. Het is niet de bedoeling dat je het punt voor punt opschrijft, maar dat het in vloeiende zinnen een samenhangend geheel wordt. Zorg ervoor dat je geen tekst uit je Thesis overneemt, maar zelf een unieke samenvatting schrijft. Schrijf de samenvatting in de verleden tijd! Het onderzoek is al uitgevoerd.

Voorbeeldzinnen (Engels en België)

Een aantal Nederlandstalige en Engelstalige voorbeeldzinnen die je zou kunnen gebruiken:

In dit onderzoek is er gepoogd antwoord te krijgen op …..

In dit onderzoek is er gekeken naar de invloed van / het effect van / het verband tussen …..

Uit de resultaten bleek dat …

In dit onderzoek is nagegaan of………. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen……..

Geconcludeerd kan worden dat ……………….. ondersteuning biedt voor …………………..

Een mogelijke kanttekening aan het onderzoek is dat…….

The main purpose of this study was….

This study aims to investigate….

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Inhoud van de samenvatting

De samenvatting komt meestal na het titelblad of voorwoord:

– Je begint met het beschrijven van het onderwerp van je Thesis en je hoofdvraag (niet de deelvragen) of hypotheses.

– Vervolgens beschrijf je de aanleiding, de relevantie en het doel van je onderzoek (afstudeeropdracht c.q. AOD).

– Daarna geef je aan wat voor soort onderzoek het is (bijvoorbeeld een literatuurstudie) en beschrijf je welke (onderzoeks-) methode je hebt gebruikt en de werkwijze. Beschrijf ook de doelgroep waar je onderzoek zich op gericht heeft en de variabelen die je hebt onderzocht. Je kunt ook al aangeven wat je verwachtingen waren van de uitkomst van het onderzoek.

– Wanneer je de resultaten in de samenvatting weergeeft, beschrijf je alleen de belangrijkste resultaten. Dus bijvoorbeeld de resultaten die overeen kwamen met je verwachtingen en de resultaten die je juist niet verwacht had.

– Tot slot beschrijf je als laatste wat je belangrijkste conclusie is. De conclusie(s) vermeld je op een korte en krachtige manier. Bovendien kun je nog (indien aanwezig) vertellen of er nog kanttekeningen aanwezig zijn en of er aanbevelingen zijn tot vervolgonderzoek. Hieronder vind je een voorbeeld van een goede samenvatting.

Samenvatting psychologiethesis (WO), voorbeeld

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat mensen met een Post- Traumatische Stress Stoornis gebaat zijn bij Eye movement Desentization and Reprocessing (EMDR). De verklaring van de werkzaamheid van EMDR blijkt te liggen in de werkgeheugentheorie. De werkgeheugentheorie stelt dat een belastende duotaak zoals Tetris de emoties van de herinnering zal vervagen. Er is in het huidige onderzoek gekeken of de belastende duotaak Tetris ook zorgt voor het vervagen van meer alledaagse positieve en negatieve herinneringen. Tevens is onderzocht of positieve en negatieve emoties de herinneringen beïnvloeden. Eerder onderzoek wijst uit dat negatieve emoties zorgen voor het herinneren van meer centrale details en positieve emoties zorgen voor het herinneren van meer perifere details.

In dit onderzoek is dit getest door middel van vier condities die werden onderscheiden door groep (Tetris of controle) en soort film (positief of negatief). Proefpersonen kregen een positieve of negatieve film te zien, speelde wel of geen Tetris, moesten een aantal keer hun emoties scoren en uiteindelijk tien details benoemen. Het blijkt dat Tetris in dit onderzoek zowel bij de positieve als ook bij de negatieve emoties niet zorgde voor het vervagen van de emoties. Ook blijkt het aantal herinnerde centrale/ perifere details niet te verschillen tussen de groepen maar is er wel een significant interactie-effect, waarbij de controlegroep de verwachte richting laat zien en de Tetris groep precies de tegenovergestelde richting.

Abstract psychologiethesis (WO), voorbeeld (auteur Prisca van der Mullen)

This study aims to investigate whether defendant profiles based on severity of the crime, recidivism and socio-economic status can be found in a new sample of suspects, and whether these profiles correlate with a future Forensic Mental Health Assessment (FMHA).

This research can be seen as a follow-up on the study of Buisman et al. in which four distinct profiles were found in a large sample of suspects of whom the prosecutor decided to have a FMHA. The profiles found by Buisman are 1) the First-Timer Serious Offense, 2) the Frequent Offender, 3) the Almost First Offender, and 4) the Severe Recidivist.

In a sample of 119 suspects from 2008, profiles were searched on the basis of three factors (background-, recidivism- and offense characteristics) and it was tested whether these profiles correlate with a future FMHA. It was expected that a similar pattern of the four profiles could be distinguished, and that these profiles would correlate positively with a future FMHA.

A comparable pattern of four profiles was found, plus one profile that did not resemble one of Buisman et al. Only one of the profiles was slightly related to a FMHA: the profile that resembles the First-Timer Serious Offense. Although not all expectations were met, the finding of similar profiles is an indication for further research on the validation and practical value of these profiles.

Wil jij ook een goede samenvatting of abstract schrijven?

Topscriptie is uniek in België en biedt concrete hulp op de onderdelen waar je vastloopt, bijvoorbeeld bij het afronden van je Thesis en het schrijven van je samenvatting.

Heeft u hulp nodig bij het schrijven van uw samenvatting of abstract?

Topscriptie heeft al ruim 6.000 studenten geholpen!

Laat ons je helpen bij je studie of het afstuderen. Ontdek wat we voor je kunnen doen.

 

Winnaar beste Thesisbureau van België

Winnaar beste Thesisbureau van België

4.8
powered by Google
js_loader

Lees verder

Apa refereren

Alles over

4. Afronding Thesis

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?