Skip to content

Bedrijven: Topscriptie zakelijk

Wat bieden wij u als HR-professional van uw bedrijf?

 • Begeleiding medewerker bij het schrijven van de eindopdracht
 • Informatie over ervaren kwaliteiten en competenties van opleidingsinstituten
 • Advisering bij keuze uit mogelijke opleidingsinstituten
 • Advies integratie onderzoekopdracht/Thesis met dagelijkse werkzaamheden
 • Netwerk onderzoekbureaus voor gespecialiseerde onderzoekfaciliteiten
 • Second opinion bij conflicten met een opleidingsinstituut of twijfel over eindbeoordeling
 • Advisering plaatsing stagiaires/contracteren/zoeken en vinden

Wat bieden wij uw medewerker?

 • (Online) Begeleiding bij het realiseren van de bachelor- of masterthesis
 • Begeleidende advisering betreffende:
  • structuur en opbouw eindopdracht
  • theoretisch kader en onderzoekmethodiek
  • onderzoekuitvoering
  • academisch schrijven
  • analyses en conclusies
 • Mentale ondersteuning bij:
  • motivering en inspiratie
  • faalangst
  • speciale omstandigheden als dyslexie, autisme
 • Redactionele en taalkundige support
 • Second opinion bij conflicten met opleider
Gemeente

Begeleiding studerende

De begeleiding van een studerende (stagiaire of medewerker) is een taak van het opleidingsinstituut. Toch ontstaat bij studerenden met grote regelmaat behoefte aan begeleiding naast die van het opleidingsinstituut zelf. Meest voorkomende redenen:

 • De ervaren complexiteit van de eindopdracht (onderzoek, bachelor of master Thesis)
 • De begeleiding vanuit de opleider schiet tekort:
  • te weinig tijd voor intensieve begeleiding
  • ervaren kwaliteit van de begeleider & vertrouwen van de studerende daarin
  • verschil van inzicht over oplossingsrichtingen
  • onvoldoende klik met de begeleider
 • Heldere afstemming onderzoekopdracht/Thesis op dagelijkse werkzaamheden
 • Conflict met opleider of examinator en behoefte aan second opinion
 • Faalangst. Ook angst om binnen de onderneming uit te komen voor problemen bij het realiseren van de eindopdracht.
 • Bijzondere omstandigheden/achtergronden

Topscriptie B.V. begeleidt met haar 60 professionals jaarlijks, onafhankelijk van opleidingsinstituten, ruim 400 fulltime studenten (stagiaires) en 600 studerende medewerkers bij het realiseren van hun studieopdrachten of bachelor- of masterthesis. Op mbo-, Hogeschool- en wo-niveau.

Informatie over ervaren kwaliteiten en competenties van opleidingsinstituten & opleidingskeuze

Met meer dan 7 jaar ervaring bij de begeleiding van ruim 5.000 studerenden en een wetenschappelijk team van professionals uit het onderwijs en bedrijfsleven, beschikt Topscriptie over veel concrete ervaring bij de begeleiding van studerenden die een studie volgen terwijl ze bij hun bedrijf (fulltime) aan het werk zijn. Vanuit de praktijkervaring en ook de door studerende ervaren kwaliteiten van opleidingsinstituten kennen we de werk- en opleidingsmethoden van instituten in detail.

Kiezen voor Topscriptie betekent voor u dat u die kennis voortaan ook tot uw beschikking krijgt!

Opleidings- of ontwikkelplan en subsidies

We kunnen een opleidingsplan opstellen gebaseerd op de behoeften van uw onderneming en werknemers (ontwikkeladviezen). Hierbij adviseren we bij het opstellen van een opleidingsplan, die werknemers stimuleert om zich qua kennis en vaardigheden in uw bedrijf verder te ontwikkelen.

Tevens kunnen we uw bedrijf adviseren over subsidiemogelijkheden zowel voor studenten (Levenlanglerenkrediet, scholingsaftrek) als ook voor u als werkgever (scholingsvoucher, SLIM-subsidie, subsidieregeling praktijkleren en de subsidieregeling taalopleidingen).

Advies integratie onderzoekopdracht/Thesis met dagelijkse werkzaamheden

Een opleidingstraject voor een medewerker beoogt in eerste instantie de kwaliteiten en capaciteiten van de medewerker zelf voor hem- of haarzelf te verbeteren. Integratie van het opleidingstraject met de dagelijkse werkzaamheden, maken het behalen van het diploma niet alleen gemakkelijker, maar ook voor de gemeente profijtelijker. Een goed gekozen onderwerpsveld bij het realiseren van de eindopdracht of eindthesis kan gemakkelijk tot een positief en bruikbaar resultaat voor het bedrijf leiden. Topscriptie begeleidt de student, maar stimuleert concreet gebruik in de werkomgeving. We adviseren studerende en bedrijf hoe dat te realiseren.

Second opinion bij conflicten met een opleidingsinstituut of twijfel over de eindbeoordeling

Opleiden is mensenwerk en waar mensen werken worden fouten gemaakt. Begeleiders en examinatoren zijn ook mensen en staan bovendien onder aanzienlijk druk van de tijd. Regelmatig wordt de ondersteuning van Topscriptie ingeroepen om te adviseren en te modereren bij (beginnende) conflicten met de opleiding, opleider en/of examinator. In de vorm van een second opinion lezen we de eindopdracht en analyseren de beoordeling. We komen terug met een advies aan de studerende en gaan het gesprek met de opleider aan als daartoe aanleiding is.

Persoonlijk contact

Begeleiding van studerenden wordt aangeboden in de vorm van een directe koppeling met een relevante, deskundige professional. Er is voor de studerende keuze uit zo’n 60 professionals. Diens keuze wordt de vaste contactpersoon en de begeleiding is primair online met persoonlijke conference calls en telefoongesprekken,

Het bedrijf krijgt voor de advisering aan haar ook een persoonlijk contactpersoon. Een andere dan die van de medewerker. Het is belangrijk dat gescheiden te houden, zodat de medewerker vrij met zijn begeleider kan sparren. De persoonlijke contactpersoon voor uw bedrijf kijkt samen met u naar opleidingsmogelijkheden en -faciliteiten vanuit een bedrijfsperspectief.

Professionele diensten

Het uitvoeren van een gedegen (markt)onderzoek voor een Thesis stuit bij veel studerenden op praktische, vaak financieel ingegeven problemen. Zo vraagt goed marktonderzoek soms om kostbare professionele onderzoekfaciliteiten als professionele onderzoekstudio’s, online en offline onderzoekpanels en/of specialistische expertise. Voor een studerende zijn dit soort faciliteiten onbetaalbaar en moet men werken met minder valide en minder betrouwbaar onderzoekinstrumentarium. Voor een Thesis is dat geen probleem, maar voor uw bedrijf zal het eindresultaat minder goed bruikbaar zijn. En dat is jammer, want veel inzichten van studerenden ontstaan in een opleidingstraject en zijn juist zeer bruikbaar voor een onderneming. Topscriptie beschikt over een krachtig netwerk van gerenommeerde onderzoekbureaus om tegen gereduceerde studenttarieven deze dienstverlening voor studerende beschikbaar te maken.

Advisering plaatsing stagiaires/contracteren/zoeken en vinden

Topscriptie werkt nauw samen met gerenommeerde dienstverleners die juiste stagiaire kunnen leveren en/of op zoek zijn naar  bedrijven die stageplaatsen ingevuld willen zien. Samen met hen analyseert uw contactpersoon de behoefte en gaat op zoek naar de juiste kandidaat. Onderliggend dragen we zorg voor de juiste contractuele afhandeling.

Benieuwd wat we voor uw bedrijf kunnen betekenen?
Meer informatie

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?