Skip to content

Disclaimer Topscriptie

Disclaimer

Bij het gebruik van deze website en de Topscriptie community stemt u in met deze disclaimer. U kunt geen rechten ontlenen aan deze teksten. Elk hieronder genoemd punt is van toepassing op de website Topscriptie-be.searchclicksdesign.com.

Topscriptie B.V. draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

Topscriptie B.V. staat er niet garant of waarborg voor of de aangeboden inhoud deugdelijk of geschikt voor een bepaald doel is.

Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade:
a. Toegebracht door de website of Topscriptie community
b. Voortvloeiend uit het gebruik van de website of Topscriptie community
c. In enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website of Topscriptie community
d. Voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen
Ook is het bedrijf gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

Topscriptie behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website. Topscriptie behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is het bedrijf niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

Topscriptie is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.Het bedrijf behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.

Overige informatie
Voor vragen over deze disclaimer of de website, dient u zich te richten tot Topscriptie

Chat openen
1
Hallo ????
Kunnen we je helpen?