Maud heeft een studie sociologie afgerond (specialisatie: beleidssociologie) en aangevuld met verschillende andere disciplines, waaronder: beleidswetenschappen, organisatiewetenschappen, bestuurskunde. Maud heeft hierdoor kennis van diverse maatschappelijke problemen en hun beleidsmatige oplossingen. Ze begeleidt studenten van veel verschillende richtingen, van sociale studies, European Studies, onderwijs, lerarenopleiding, HRM, SBRM, marketing, bestuurskunde, organisatiewetenschappen, bedrijfskunde, Facility management, management en (commerciële) economie, gezondheidsstudies, Global Business en Sustainability, office management, voeding en diëtiek en integrale veiligheid. Daarnaast loopt haar kennis en ervaring uiteen van organisaties en maatschappelijke onderwerpen, tot het analyseren en meten van beleidseffecten en marketingvraagstukken. Tevens heeft zij het afgelopen jaar als entrepreneur vanuit een eigen onderneming veel studenten bij hun thesis geholpen met onderzoek naar de transitie van de samenleving, duurzame inzetbaarheid en de nieuwe deeleconomie. Ook is Maud bekend met het begeleiden van studenten die afstandsonderwijs volgen, zoals de NHBO, NCOI, Scheidegger, NHA, NTI en LOI.

Maud kan thesisbegeleiding bieden bij het schrijven van zowel hbo als wo thesiss over verschillende onderwerpen die raakvlakken hebben met: sociologie, economie, bestuurskunde, beleidswetenschappen, de transitie van de samenleving, entrepreneurship etc.

Naast haar werkzaamheden als thesisbegeleider werkt Maud als lichaamsgericht coach, waardoor zij veel ervaring heeft met ook de emotionele of mentale problemen waar je tegenaan kunt lopen bij het schrijven van jouw thesis of andere studieopdracht. Zij heeft veel ervaring met onzekerheid, faalangst, perfectionisme, concentratieproblemen, uitstelgedrag en andere functiebeperkingen. Maud is thuis in de wereld van mindfulness en heeft diverse lichaamsgerichte oefeningen in huis om jou ook hierbij te ondersteunen.

Maud geeft naast thesisbegeleiding dan ook studiecoaching. Tevens is Maud goed bekend met het plannen en motiveren, kwalitatief onderzoek, ze kan jou begeleiden bij de start van jouw thesis, het schrijven, het literatuuronderzoek, het praktijkonderzoek, de conclusies, aanbevelingen, discussie en verdediging.

Ik help jou graag om op een ontspannen manier jouw diploma snel in ontvangst te kunnen nemen! Ik laat je graag zien dat dat mogelijk is.

Maud kan jou bij je thesis online helpen of op locatie in Arnhem.

Neem contact op met Maud…